Kerstins Hemsida

Allmänhetens frågestund 31 januari 2008

Det är många kommuninnevånare som har frågat mig om jag vet hur kommunen ställt sig i vissa frågor.

Jag tog tillfället i akt att framföra dem till den församlade kommunfullmäktigegruppen i januari.

Första frågan handlade om gatuunderhåll

Det finns en grusgata, en stump av Ö:a Långgatan c:a 75 meter, som ligger mycket centralt i Fjugesta som ingen kan tro att det är en genomfartsgata. Den går under namnet "ingenmansland".Den har enormt djupa och många hålor som inte går att trixa sig förbi utan  att åka ner i någon/några av dem. Den flyter samman med en intilliggande grusplan så det är svårt att se var gatans och grusplanens gränser är. Jag undrade vad kommunen tänkt sig med den gatan. Som det är i dag är det bättre att stänga av gatan och göra den till återvändsgata.

 

Jag fick svar  av kommunstyrelsens ordförande att är det som jag berättar så ska den  iordningsställas snarast.

 

Nästa fråga handlade om Bingolottoprogrammet i TV som bytt kanal till TV4+. Det kommunala bostadsbolaget LEBO, LekebergsBostäder AB, har inte den kanalen i sitt utbud. Det är många som kontaktat mig i frågan om det kommer att bli möjligt för kommunens hyresgäster att se kanalen i framtiden. LEBO har inte gett klara besked vid förfrågan. Frågan ställdes som så: kommer LEBO att utöka sitt kanalutbud som innefattar TV4+? Det vore tokigt om hyresgästerna skaffar egna abonnebmang på egen hand och någon månad senare kanske LEBO utökat utbudet.

Jag fick svar från LEBO:s styrelseordförande. Frågan har varit upp på ett styrelsemöte och då beslutades att kontakta Hyresgästföreningen och diskutera frågan. Jag tackade för svaret men tyckte att det vore bra om man informerade hyresgästerna om det så de vet vad som är på gång.

Jag har kontaktat de som hört av sig till mig om vad som diskuterats.

Sista frågan handlade om vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar. Det har stått i lokaltidningen att Lekeberg ska införa vårdnadsbidrag 1 juli 2008 men det har inte kommit ut någon information om detta. Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden svarade att det inte är på gång i år men kanske 2009. Det stod fel i tidningen.

Jag tycker att det vore bra att gå ut med en dementi när det är så uppenbara fel som spridits.

 

Dagen efter kommunfullmäktige fick jag besked av kommunchefen att den nämnda gatan ska iordningsställas snarast och att den kommer att beläggas. Det kommer också att markeras tydligt vad som är gata och vad som är grusplan.

LEBO har jag inte hört ett ljud ifrån och jag har heller inte sett något om det i lokalpressen.

Att utöka utbudet med en kanal kostar c:a 150 000:- . Det finns c:a 300 lägenheter i beståndet. Om man räknar snabbt kostar det drygt 40:-/lägenhet/månad  att koppla in en extra kanal. Det borde inte var en kostnadsfråga utan mer hur många av hyresgästerna som tycker att det är intressant med utökat utbud av kanaler från 5 till 6.