Kerstins Hemsida

Först ut att bjuda in till  politikersamtal var elevrådet 7-9 på Lekebergsskolan 


19 mars i år hade Lekebergsskolans  elevråd bjudit  in politiker till deras elevrådsmöte.
7 av 9 partier var representerade. Framtidspartiet var ett av dem.
Vi politiker fick någon minut på oss att presentera vårt parti och vad vi stod för.

Det var mycket givande samtal med eleverna. De ställde frågor till oss politiker som det sedan blev bra diskussioner omkring. Jag imponerades av deras engagemang för sin skola, sina studier och realism i sitt tänkande och inte minst möteshantering.
Speciellt ett inlägg fastnade jag lite extra för. Skolansvarige politiker berättade om de stora planerna om ny F-9 skola, ny/utbyggd bollhall med läktare och andra tänkta byggnationer med en budget på 130 miljoner kronor. Men det tar några år att genomföra informerades det om.
En elev begärde ordet. Han var inte så imponerad över allt nytt som skulle byggas. Vi behöver ingen läktare i bollhallen det finns ju en nybyggd bollhall i Hidinge skola. Behövs läktare får man förlägga tävlingar där. Det vi behöver är upprustning av vår bollhall och nya redskap. Realistiskt tycker jag.
En annan fråga var om det inte kunde göras något åt grusplanen där främst Epatraktorerna parkerar. Det är djupa hålor och smutsigt. Då svarade ansvarig för skolfrågor. Det har inte gjorts något åt för vi planerar för nytt skolbygge och då kommer även den grusplanen att innefattas. Det var en undanflykt.  Det eleven frågade efter är naturligtvis bara vanligt underhåll. Parkeringsplatserna ska naturligtvis inte ligga på i is flera år för att det kanske ska byggas en skola så småningom.
Det diskuterades andra frågor också under den dryga timme vi var med.

Eleverna har inte rösträtt till höstens val men jag informerade om deras rätt att lämna medborgarförslag. Har de en idé i en fråga får de den registrerad och det blir stadga i förslaget. Om man bara diskuterar med någon stannar det oftast där.
En annan politiker inflikade då att det kan ta jättelång tid innan det händer något med frågan.
Mitt svar på det var att det är bättre att det tar lång tid än att det aldrig blir behandlat.

Jag är inte orolig för framtiden med så samhällsintresserade ungdomar som vi mötte denna måndagsmorgon i mars 2018.
Tack elevrådet och rektor som var med.

Tack till elevrådet för inbjudan och det trevliga mötet.

 Mitt inlägg på den minut vi hade till godo var att Framtidspartiet är ett lokalt parti, arbetar bara med frågor inom kommunen. Jag berättade att jag startade som politiker när jag och min man fick vårt första barn 1977. Då var det barnomsorgsfrågor som intresserade mig främst. I dag när det gäller skolan arbetar mitt parti för att lärarna ska få utbilda och inte vara kuratorer, psykologer och administratörer. Det ska andra arbetskategorier arbeta med så läraren får utbilda som de studerat under flera år för att få göra. Rätt person på rätt plats.