Kerstins Hemsida

 

Politikerna i Lekeberg har totalt tappat verklighetsförankring. Det byggs och satsas på alla möjliga saker utom kärnverksamheten som är grunden för kommunalt politiskt arbete. Skattepengarna ska i första hand gå till skola, vård- och omsorg och infrastruktur. Nu är det bara att bygga nytt som gäller utan att det finns ekonomi för det. Det sade i alla fall kommunstyrelsens ordförande på radio i veckan som gick. Resultaten i skolan är bland de sämsta i jämförelse med andra kommuner, socialbidragen ökar drastiskt på grund av lågkonjunktur.  Åtgärderna blir att man ser över personalstyrkan inom skola, vård – och omsorg men också den administrativa delen. Det kommer att bli neddragningar.  Politikerna har också i röran missat sitt verkliga uppdrag, att vara länken mellan kommuninnevånarna,  det dagliga arbetet och kontakter med myndigheter.  Se bara på ombyggnationen på Storgatan som Vägverket påstod att de i dialog med kommunen och företagare arbetat fram till dagens koncept. Det har inte varit någon dialog med företagarna och näringsidkarna utefter gatan bara information. Det har under tre års tid påpekats från Företagarna att upprustningen av gatan inte får försämra för affärsinnehavarna utefter Storgatan. Det måste finnas många parkeringsplatser och framkomligheten för transporter med  lastbil och släp måste fungera.  Det har inte hörsammats.  Politikern som var med på senaste mötet blev mäkta upprörd över att Företagarna inte bockade och tackade för den planerade upprustningen av gatan utan hade oförskämdheten att ha synpunkter. Är det den länken politiker – allmänhet vi behöver?  Nej nu behövs ett krafttag från politikernas sida för att återupprätta förtroende för politiker bland allmänheten.  Börja med att tala med kommuninnevånarna och sitt inte vid skrivbordet och i slutna sammanträdesrum och planera, det har aldrig varit en väg till framgång.

Kerstin Leijonborg