Kerstins Hemsida

 

Kommunstyrelse 21 maj 2013

Ett av de ärende som var med på dagens ärendelista var förvärv av fastigheten
Lekeberg Fjugesta 3:51.
Den fastigheten ligger centralt i Fjugesta utefter Storgatan, Käppen”, och är naturligtvis intressant för kommunen att äga för att kunna planera centrum på ett bra sätt.
Förslaget som låg till beslut var att kommunen skulle köpa, inte fastighetsbolaget, Lekebergs Kommunfastigheter AB, LEKO, som vore den naturliga köparen.
LEKO bildades för några år sedan för att kommunen ansåg att ett bolag skulle stå för kommunens alla fastigheter.
Lekbergs Bostäder AB, LEBO, är ägare av bostadsfastigheter.
Kommunen förväntar sig att LEKO senare kommer att köpa fastigheten eller kommer att förvalta den åt kommunen. Varför göra dessa omsteg? Låt bolaget stå för kontraktet på en gång.
Framtidspartiet reserverade sig i ärendet och yrkar på att LEKO köper fastigheten. LEKO ska stå på kontraktet som ägare. Annars ser jag ingen vinst med att ha ett bolag.
Det framkom inte på mötet om LEKO ansåg köpet skulle medföra någon risk för kommunen vilket jag inte heller tror att det kan var utan bara en tillgång.

Köpekontraktet var redan underskrivet av säljare och köpare, kommunen, när ärendet lades fram till Kommunstyrelsen i dag. Det är att gå händelserna i förväg att kontraktet är underskrivit och klart innan det behandlats både i KS och KF. Kommunfullmäktige är den instans som är beslutande i ärendet och det mötet är 12 juni.
I § 8 i kontraktet står att köpet kan genomföras först när KF tagit sitt beslut.
Kontraktet är påskrivit av köpare 6 maj och av säljarna 7 maj. Har de inte ens träffats?