Kerstins Hemsida

Åsikt skickad till N-A ej intagen  - ännu.        Oktober 2017            Införd i N-A som debattinlägg 2017-11-27

Vad kan man lita på?

Jag sitter som ersättare i kommunstyrelsen i Lekeberg för Framtidspartiet i Lekeberg. Ibland får jag gå in som ordinarie. Som icke del av Alliansen, de styrande, får jag av naturliga skäl inte all information om ärenden som är på tapeten. Därför ställer jag en del frågor under timmen innan beslut ska fattaas i kommunstyrelsen. Den stunden var förr information av beredningsärenden som skulle upp vid nästa styrelsemöte.Då kunde man ta upp ärenden som var på gång med sin partigrupp. Så fungerar det inte i dag. Senast hade vi ett ganska infekterat ärende om en väg som är planerad från Lanna ut på väg 204. Några markägare har varit emot att deras mark ska användas för ändamålet. Men nu hade det löst sig, alla markägare var överens och planen skulle läggas ut för samråd. En ägare till och med namngavs som godkännande av förslaget. Jag ställde frågan om jag uppfattat namnet rätt och det var helt klart. Som politiker ska man företräda innevånarna så när det verkade vara genomarbetat så var det bara att godkänna förfarandet.

Det är nu det händer.

Några dagar senare var en stor artikel i Nerikes Allehanda om en markägare, inte den som namngavs, som definitivt inte var nöjd. Sedan kom det fram att det var fler.

När jag sitter i kommunstyrelsen och ska fatta beslut kräver jag att jag får rätt och korrekt information. Hur ska jag annars kunna ta riktiga beslut? Måste jag begära skriftliga svar på mina frågor? Jag har full förståelse för att alla inte tycker lika och det är det som är poängen med demokrati, att alla får säga och tycka vad man vill. Det är vid diskussion man kommer fram till bra beslut men då ska inte fakta mörkas. Det händer ofta att det upplevs som "jobbigt" att frågor ställs. En gång när ordförande tyckte att det blev för mycket frågor informerades det om att Alliansen var överens så beslutet kommer ändå att bli som de tänkt. Varför sitter vi icke allierade med vid dessa möten?  Ett spel för galleritet är vad det är.  Nu har jag tröttnat på dessa "storebrorsfasoner" Var finns demokratin?

Kerstin Leijonborg

Framtidspartiet i Lekeberg