Kerstins Hemsida

 

 

 KF 28 maj 2009                                     insänd till lokaltidningen och införd 8 juni -09


Lekebergs kommun befinner sig i en mycket komplicerad ekonomisk situation. Som åhörare vid senaste kommunfullmäktige, KF, blir man som kommuninnevånare mycket beklämd. Har politikerna fortfarande inte förstått alvaret? Kommunstyrelsens ordförande förklarade vikten av att bygga ut Sannabadet till en attraktiv fritidsanläggning. I samma andetag beskrivs hur man ska komma ner i en lagom kostym. Personalneddragningar är ett måste men inte på den administrativa sidan utan personal i skolan och i vården. Det är neddragningar på 6-7 miljoner kronor som ska ske i år, lika mycket nästa år.
Politiskt måste man våga att plocka bort onödiga icke tvingade verksamheter och minska på administrationen. Självklart borde vara att upplösa Näringslivsavdelningen som inte hunnit få fäste och inte har någon uppgift att fylla i dag. Tidigare har kommunchefen arbetat med den uppgiften och det skulle fungera även i fortsättningen. Politiker vakna upp och se verkligheten. Håll inte varandra under armarna utan tänk på vad som är bäst för kommunens innevånare. Först och främst ska kärnverksamheterna vård, skola, omsorg och kommunikationer fungera. Guldkanten får komma när det finns ekonomiskt överflöd. Det finns inte i dag.
Jag har länge väntat på att oppositionen skulle ta sitt ansvar och reservera sig mot tokerierna, men inte ens nu när det är så uppenbart att kommunen valt fel spår märks de. Lite lamt påpekade oppositionen i KF att det inte finns pengar men de vill också satsa på roligare saker än det gamla vanliga. Alla partier och politiker stödjer majoritetens satsningar, de är eniga i besluten, annars skulle det finnas reservationer. På frågestunden efter KF var det två kommuninnevånare som talde om att de inte var överens med politikernas prioriteringar. De till och med
funderade alvarligt på att flytta sina barn ur kommunens skolor. Är hoppet ute för Lekebergs kommun?