Kerstins Hemsida

Kommunfullmäktige, KF, 11 juni -18
I KF kom Framtidspartiets motion om Återvinningsstationen i Lanna upp. Svaret var att man besvarat motionen, precis som i KS. Förpackning- och tidningsinsamling, FTI, kommer troligen att rusta upp befintligt område men tänker inte i dagsläget att göra några stora förändringar men de förstår problemet.

En annaa motion som lagts av ett annat parti handlade om Wifi på offentliga ställen. Den motionen avslogs. Det skulle bland annat bli för dyrt att genomföra. Beredningen var undermålig så motionären begärde återremiss så frågan skulle hanteras en gång till. När 1/3 av ledamöterna stöder en återremiss måste KF följa det. Mer än 1/3 del av ledamöterna röstade för återremiss så det blev beslutet.
Kultur- och bildning hade äskat 2 miljoner nya pengar till skolan eftersom barn och elevantalet ökat markant sedan ramarna,(pengar till KUB)antogs i nov.-17, vilket bifölls. Nu var det inte så att alla pengarna kommer att gå till just det som motionen syftade till. Det har inte kommit till så många barn så 2 miljoner skulle behövas till det utan merparten av pengarna ska skjutas till för att skolskjutsarna har blivit dyrare eftersom samarbetet med Länstrafiken avbrutits. Jag ville redan i KS att pengarna skulle öronmärkas till förskolan men då blev det problem för merparten av pengarna skulle gå till dyrare skolskjutsnotan.
Jag biföll begäran. Om pengarna inte förts över till skolan hade det blivit besparingar. Räkningen på skolskjutsar kan man inte pruta på. Som väl är har kommen resurser till sådan extrakostnader.