Kerstins Hemsida

13 januari i år, 2009, hade kommunstyrelsen i Lekeberg sitt första sammanträde. Det var många beslutsärenden som klubbades igenom.
Ett beslut var att upplåta fastigheten Lekeberg Mullersätter 1:70 som första pris i en tävling som ska anordnas i kommunens monter på emigrationsmässa i Nederländerna. Ärendet ska inte vidare till Kommunfullmäktige!
Man kan tycka vad som helst om ett sådant beslut men det väsentliga är att det dock strider mot kommunallagen. Ett sådant beslut bör omprövas.

 

Jag överklagade ovanstående beslut,som fattats i fel forum, till Länsrätten i Örebro län. Samtidigt faxade jag överklagandet till kommunen för kännedom. Jag tyckte de skulle få chansen att rätta till misstaget. Det gjorde de. Dagen efter att faxet blivit känt var ett ordinarie kommunstyrelsemöte och då var även ett extra insatt KS-möte med ett ärende på agendan. Beslutet om lotterivinsten skulle skíckas till Kommunfullmäktige, KF; för beslut. KF var två dagar senare så även där blev det ett extra ärende att ta beslut om. KF beslöt att upplåta en villatomt i Mullhyttan som vinst i ett lotteri på emigrationsmässan i Nederländerna. Men man ställde en motprestation som vinnaren skulle åläggas. Vara ambassdör för Lekebergs kommun i Nederländerna men även i svensk media.

Jag har även överklagat KF:s beslut.

Kommunallagen borde inte godkänna att en kommunen  så lättvindigt kan skänka mark till privatpersoner och inte heller till utländska medborgare som inte bor i kommunen. Det har aldrig noterats att det finns ett lotteritillstånd eller vem som ska betala eventuell vinstskatt eller inkomstskatt om utfört arbete ska beskattas som är brukligt i Sverige. Är tomten betalning för utfört arbete? Värdet på tomten är i alla fall 60 000,00 för det har KF fastställt. Jag tycker att en laglighetsprövning är på sin plats.

Har jag fel om detta blir jag bekymrad. Då är det för lätt att ge bort delar av värdet i en kommun. Eftersom Lekebergs kommun har sålt alla fastigheter, tillgångar i en kommun,  till kommunens bostadsbolag så finns det bara skog och annan mark som tillgångar i kommunen. Kommunen har skrivit på borgen för LekebergsBostäder för en ansenlig massa miljoner och den största tillgången för kommunen är skatterna som kommuninnevånarna betalar in. Vi får väl tro att LekebergsBostäder ska klara sina åtagande men det kan bli knapert med tanke på det nya stora bygge som är på gång och den lågkonunktur vi lever i idag.