Kerstins Hemsida

 

BARNVÄNLIGT

Barnvänligt samhälle är uttryck som används ibland.  Vad innebär det? Betyder det mer öppethållande på förskolan, dagis ? Är det barnvänligt? Vi vuxna räknar som heltid 8 timmars arbetsdag plus tid för lunch. Ett barn kan från ett års ålder ha en "arbetstid" på upp till tio, elva, tolv timmar.  När de kommer hem är det kvällsmat och sängen som väntar. Det kan se ut så fem dagar i veckan. Hur kan barnen då känna sig mer nära föräldrarna än personalen på förskolan? Vem är det som präglar barnen? Vem ska de "lyda"? I stället för slopat barnbidrag som har kommit upp i debatten skulle höjt barnbidrag eller ett vårdnadsbidrag  vara att föredra så föräldrarna kan var hemma själva längre tid med sina barn om de önskar. Elller varför inte låta en förälder arbeta 6 timmarsdag tills yngsta barnet är tre år och "stämpla" upp till den tid som de hade innan de fick barn. Det kan låta dyrt men jag tror vi får fler harmoniska barn och föräldrar när inte jäkt, stress och ekonomiska bekymmer är en efterhängsen mara.

När ska vi sätta barnen i centrum på riktigt och inte bara i fina arbetade texter utan substans. Sverige har skrivit på en handlig om att verka enligt Barnkonventionen men man ska leva upp till det också.  Många barn skulle må mycket bättre med en lugnare start i livet än stress upp på morgonen med tjat om att äta frukost kl. 5.30 för att vara på förskolan kl., 6.00 och hämtas av en trött förälder kl. 17.00 för att ila hem , äta kvällsmat och sedan gå till sängs. Vad är det för liv för en ett, två treåring? Barnvänligt är det inte. Barn i den åldern har inte behov av kamrater och pedagogisk lek  hela tiden.