Kerstins Hemsida

 

Allmänhetens frågestund 5 juni efter avslutat kommunfullmäktige inleddes med att en kommuninnevånare begärde ordet och ställde en fråga angående "hemvaktmästare".

Hon refererade till sin mamma i Uddevalla där en sådan tjänst är inrättad av kommunen. Alla funktionshindrade eller äldre över 75 år har möjlighet att anlita en sk hemvaktmästare. Tjänsten är kostnadsfri. Hon tyckte att det vore något för Lekeberg att göra något liknande. Den broschyr hon hade med sig gav hon till kommunchefen för att ha ett underlag.

KS ordf. tog tillfället i akt och talade om att Vård- och omsorg har på sitt bord att titta på något liknande.

Min egen reflektion:

Han glömde tala om att det var ett medborgarförslag som lämnades till KF i höstas om en tjänst som "fixarnisse" som ska besvaras men inte blivit färdigbehandlat än. Nu är det högaktuellt med budgetatrbete inför 2009 och då får vi hoppas att det finns med där för 2008 fanns det tydligen inget utrymme.

 

 

 

 

Jag hade med en fråga från en kommuninnevånare angående belysningen vid torget i Fjugesta.

Varför har så många ljuspunkter vid torget varit släckta under den mörka delen av året? Kommer de att tändas till hösten? Eller måste vi innevånare tala om varje gång det slocknar en lampa? Var ska man i så fall vända sig eftersom det har påpekats några gånger men inget har hänt? Görs ingen översyn av de ansvariga?

Belysningen som det handlar om är:

Gatlampan vid uppgången, vid PRO-kiosken närmast gula huset, från Storgatan till torget och alla markljuspunkter vid Apoteket och några på torgparkeringen. Dessutom är markbelysningen i trekanten vid statyn mörklagd och spotlights som ska belysa statyn.

Oppositionsledaren annonserade att han ville få ordet för han visste svaren. Han hade själv fått samma fråga och frågat teknik- och serviceavdelning om detta. De svarade att det saknades delar till belysningen men de är beställda men har inte kommit samt att markbelysning visste de inte att det fanns.

Det var inte svar på alla frågor men jag kan i alla fall tala om för den som frågat mig att det kanske blir belysning så småningom. Kommunchefen fick papperet där ärendet beskrevs.

 

En annan fråga jag hade med handlade om den nya gatan från Kyrkvägen via Tegelbruksgatan till Letstigen.

Yrkeschaufförer och åkeriägare har kontaktat mig angående den nya gatan som ska göras för att slippa trafik förbi Lekebergsskolan på Kyrkvägen. De är oroliga för att gatan kommer att bli för smal. Den uppgift de hade med sig var att gatan ska bli 6 meter bred och att gatan som går förbi Granngården är i dag 7,2 meter men ska skäras av till samma bredd, 6 meter, samt att det är mycket djupa diken som ska kanta gatan.

En lastbil i dag är 2,6 meter bred + sidspeglar som sticker ut 20 - 30 centimeter på var sida. Då är i princip halva gatans bredd upptagen av en lastbil. Blir det möte med en lika stor bil uppstår problem. Kommer någon och cyklar eller går blir det ännu svårare att mötas och det finns ingenstans att ta vägen för de gående/cyklande om det är djupa diken.

Yrkesförarna ser en stor trafiksäkerhetsrisk.

Det är inte ont om plats att bygga ut på och de el- och teleskåp som finns står flera meter från den befintliga vägen.

En bil med släp tar stor plats och den här nya vägen kommer att ha tre skarpa krökar. Yrkesförare ser stora risker med att hamna utanför beläggningskanten och skära igenom och därmed hamna i diket.

I stället för djupa diken borde man göra plats för gång/cykelväg för att ha en säker väg även för dessa trafikanter. Det finns mark att utvidga på. Både g/c och mindre diken får plats. Det blir naturligtvis dyrare nota men den här vägen ska vi leva med under många år och då vore det tragiskt att skära på säkerheten.

Är uppgifterna fel blir många tacksamma.

Om uppgifterna är riktiga kanske det vore klokt att arbeta tillsammans med yrkesfolk som arbetar praktiskt på vägarna och vet vad de talar om. En ny väg måste utformas så trafiksäkert som möjligt. En meter bredare gata kostar många pengar men den ska finnas under lång tid och då kanske det är värt pengarna.

Kommunchefen talade om att han varit med i diskussionerna med Vägverket. Men han kunde varken bekräfta eller dementera uppgifterna. När han tagit reda på det skulle han höra av sig till mig så jag kan förmedla vidare. I dag är det 10 juni och jag har inte fått något svar än. Han informerade däremot om att Vägverket kommer att ta över driften av gatan när den är klar och att Vägverket har bestämt sig för andra gatlampor än de kommunen har i dag.

 OBS "Tegelbruksgatan" heter Tegelslagaregatan

 

KS ordf. gick upp och frågade om även han fick ställa en fråga och sedan ställde han frågan. Det var till LEBO - när öppnar Sannabadet. Han fortsatte med att svara själv. Det är olyckliga omständigheter som gjort att Sannabadet inte kunnat öppna. Det är beställt reningsfilter från England och de har inte hittat vägen till Lekeberg än. Samtidigt talade han om att det aldrig varit meningen att badet skulle öppna så tidigt som innevånarna tänkt sig. Förra året öppnade badet 10 eller 14 juni, jag kommer inte i håg vad han sa, och då var det så kallt att det inte lockade att bada.

Jag tycker inte det är relevant när badet öppnade i fjol. De nya arrendatorerna vill naturligtvis öppna badet när sommaren börjat, de är företagare och det här är deras inkomstkälla det handlar om. När Kultur- och Fritidsnämnden i kommunen ansvarade för badet öppnade de helgen omkring 20 maj. Det är olika vad man vill hänvisa till. Vi kan i alla fall konstatera att Sannabadet är stängt och att solen skiner och värmen är tryckande och att det vore skönt med ett dopp för dem som älskar sol och bad.

 

Eftersom KS ordf. "ställde en fråga" tog  ordf. i Kultur- och bildningsnämnden tillfället i akt och informerade om att simkunnigheten för 5 klassarna i kommunen är hög. Förra året var det 2 % som inte kom ända fram men det fanns förklariga skäl till det.  De som inte lyckats helavägen i höst kommer att få simundervisning i Örebro.

 

Jag tyckte att det var en intressant frågestund. Det är bara synd att kommuninnevånarna missar detta. Det har inte informerats i media  om allmänhetens frågestund ännu, 10 juni, men från själva kommunfullmäktige har det rapporterats. Jag hoppas verkligen att fler innevånare hittar till kommunens fullmäktigemöten i Lindens samlingssal och frågar eller lyssnar.

Nästa fullmäktige är 11 september 18.30 i Lindens samlingssal. Om det blir någon gäst som kommer då informerades det inte om.

Denna gång var personal från Brottsofferjouren med och informerade om deras verksamhet vilken Lekebergs kommun ger bidrag till. Det brottsofferjouren behöver är frivilliga som kan ställa upp som stödpersoner av olika slag. De som anmäler sig och blir godkända får en intern utbildning för att kunna vara ett bra stöd till brottsoffer.

 

Den 11 juni kom texten från KF allmännafrågestund in i lokaltidningen. Alla känner nog inte igen sig som var med i alla fall inte den kommuninnevånare som pratade för en "hemvaktmästare". Det stod ett helt annat namn. Det stod också att en S politiker gav mig goda råd. Det gjorde han inte men han talade om att han hade fått samma fråga som jag och att han hade  kontaktat kommunen och sedan informerat den som frågat.

Den som frågat honom hade inte fått de svar som gavs på KF enligt henne själv.

Förresten, ska det ta nästan ett år att få fram delar till gatubelysning så den kan fungera? Många lampor har varit släckta sedan i höstas en del längre. Det är fler som frågat samma fråga och inte fått gehör.

Man kan också läsa i tidningen att KF ordf. hade synpunkt på att jag frågade i KF," det går även att hänvisa dem som frågar till kommunen" sa han. Så sa han inte. Jag sa att när jag får svar från kommunchefen angående frågan om den nya vägen så kan Ni läsa svaret på min hemsida leijonborg.nu  Då flikade KF ordf in med att det även går att fråga kommunen. Om han menade att jag inte får ställa frågorna i KF, vilket jag inte uppfattade, funderar jag på: vem ska ha mandat att bestämma vad man får fråga om i KF på den allmänna frågestunden?

Det står också på sidan att kommunen inte hade en aning om att den tekniska kvalitén på byggnaden är så erbarmligt dålig och att det jobb som LEBO fått göra har varit omfattande. Det har faktiskt varit allmänt känt att byggnaderna har varit under all kretik under flera år, det är ingen nyhet. Sannabadet har varit i kommunens ägo ända till alldeles nyligen då LEBO tagit över ägandet, så vetskapen om dåligt underhåll kan inte vara okänt. LEBO har ett omfattande arbete att rusta upp de fastigheter som tagits över från kommunen. 

Att vattenrutschbanan inte kunde sättas upp till denna säsong för att betongfundamenten inte kan flyttas från Gustavsvik till Sannabadet är väl ändå en dålig ursäkt. Man måste väl undersöka och ha allt klart för sig innan man sätter i gång en så stor och kostsam procedur. Det låter som att vattenrutschbanan kommer att bli dyrare än förväntat, kan det vara så? När det gäller förstörelsen som drabbat campinganläggningen: är det inte låsta utrymmen där tvättmaskin och spis står? Har det varit inbrott? Vem hade ansvaret när det hände? Förra arrendatorn eller kommunen eler har det hänt sedan det nya kontraktet har undertecknats? Vem vet?

 

12 juni

Svar från kommunchefen angånde den nya vägen för att avlasta Kyrkvägen förbi Lekebergsskolan.

Tegelslagaregatan kommer att bli 6 meter bred, Tegelbruksgatan blir 7 meter bred. Båda gatorna kommer att få en "gruskant" på c.a 25 centimeter på var sida och avslutar med ett ganska djupt dike. Vägverket garanteratr att två lastbilar kan mötas utan bekymmer.

Tack för svaret

Sannabadet

Alla är lika förtvivlade för reningsfiltren till Sannabadet har ännu inte kommit till Lekeberg. Om filtren kommer innan helgen kommer montörerna att arbeta konstant till allt är på plats och förhoppningsvis är det klart till måndag om filtren anländer.

 

PS. Den 11 juni gjorde Fortum en översyn på belysningen. Det var därför som gatubelysningen var på under dagtid.