Kerstins Hemsida

VINDKRAFTVERK - vindkraftspark

Lekebergs kommunen fick redan i februari information om att ett företag var intresserade att uppföra ett antal vindkraftverk i kommunen närmare bestämt i trakten av Mullhyttan vid Sixtorp-Sirsjöarna- Trollkarlsklint och däromkring c:a 4 % av kommunens yta.
På Kommunfullmäktige ( KF ) 8 mars i år informerades det om  planerna inför fullmäktige och åhörare. Efter KF-mötet fick allmänheten ställa frågor. Det var ingen positiv reaktion från åhörarna om planerna på denna gigantiska etablering.
Då sade man 20 – 25 st vindkraftverk, 200 meter höga, vilket nu har vuxit till runt 30 stycken. Mellan varje vindsnurra ska vara 500 meter för att de inte ska ta kraft av varandra. Det blir mycket vägar som ska anläggas för att nå varje kraftverk vid t.ex. service och underhåll. Allt detta ska byggas i orörd natur där Bergslagsleden har sträckningar och dit turister kommer på besök, men även Lekebergsborna, för rekreation och att njuta av den här delen av Kilsbergen.  Detta område kommer inte att vara tillgängligt för alla dessa människor som i dag besöker området efter den planerade industrisatsningen. Eftersom det inte behövs byggnadslov för att upprätta denna vindkraftspark på grund av att det räknas som industri och vindkraftverken är maskiner är det lätt att få tillstånd till detta befängda bygge. Maskiner på industrimark ska vara inhägnade och därför befarar vi att detta område i framtiden kommer att vara avstängt för allmänheten.
Vi är inte emot vindkraftverk men de ska placeras där de inte gör skada på djur- natur och människors liv. Några enstaka på en plats gör ingen skada men en hel park är helt förkastligt, då handlar de bara om kommers.
Den som har mandat att säga ifrån och sätta stopp för denna etablering är Lekebergs kommun. Vi hoppas att kommunen utnyttjar sitt veto och säger nej till etableringen annars kan beslut tas över våra huvuden.

Framtidspartiet i Lekeberg g/m
Kerstin Leijonborg
Johnolov Ohlsson
Margareta Engkvist
Olle Leijonborg
Maria Larsson
Pär Engkvist
Maria Köhlström