Kerstins Hemsida

MEDBORGARFÖRSLAG   2009-01-12  

 

Sannabadet - Poolskydd

Jag vill att kommunen undersöker om det skulle löna sig att skaffa ett poolskydd och lägga över stora bassängen vid Sannabadet kvällar/nätter under badsäsongen. Det måste vara otroligt mycket värme som strömmar upp i tomma intet under kvällar och nätter när temperaturen ofta ligger runt +10-12 grader C. Bassängen ska under badets öppettider hålla +22 grader C.
Obehag som att skräp och råttor hamnar i poolen skulle även det elimineras om det fanns ett poolskydd.

Jag vet inte vad ett poolskydd kostar i inköp och drift eller vad elförbrukningen är om det ska vara motordrivet men jag tycker att det är intressant att ta reda på. Vi måste på alla sätt bidra till att energiförbrukningen minskar. Ett poolskydd kan vara ett bidrag till ett bra klimatarbete.
Det kan inte vara omöjligt att ta reda på ovanstående uppgifter.

Därför vill jag att kommunen undersöker:
Vad kostar ett poolskydd, med eller utan motordrift, som täcker stora bassängen vid Sannabadet i inköp?
Vad beräknas drift och underhållning till?
Vad kan elförbrukningen kosta om det är ett motodrivet poolskydd?
Ta även med i konsekvensbeskrivningen värdet av lägre energiförbrukning kontra dagens värmeutsläpp.

Det kanske kan komma fram att det även skulle löna sig att ha ett poolskydd till mellanbassängen.

 

 

Med vänlig hälsning


………………………………….
Kerstin Leijonborg
Edsberg Frövilund
716 91 FJUGESTA
0585-281 50,   070-340 53 82