Kerstins Hemsida

 

Alliansen försöker få lekebergsborna att inse sitt eget bästa

För knappt ett år sedan genomförde Kultur- och bildningsnämnden med sin ordförande i spetsen att skolskjutsarna i fortsättningn skulle övertas av Länstrafiken i stället för den väl fungerande skolskjutshantering som fungerat mer än bra under många år. Tanken var att med länstrafikens hjälp skulle lekebergsborna få upp ögonen och lära sig förstå förträffligheen med kollektivtrafik och börja nyttja den. Resultatet blev ett fiasko som heter duga. Skolskjutsarna fungerade inte alls, eleverna fick inte sin askolresor varje dag och dagarna blev långa. Länstrafikens busslinjer förändrades, upphörde eller ändrade linjerna så många av de som hade rest kollektivt fick hitta andra lösningar. Länstrafiken och skolskjutsar har fått gå skilda vägar och nu fungerar skolskjutsarna som tidigare men kostnaden blev högre än man hade räknat med. Busslinjerna är fortfarande ett stort problem

Nästa lektion är att den digitala världen skall vara allenarådande i kommunen. Allt ska ske via nätet. Vid senaste kommunfullmäktige, KF 23/4-18, skulle ordningsregler för KF korrigeras. KS ordf. som varit med och tagit fram yrkade på en förändring: en fråga ska inte behöva läggas 5 dagar innan KF-möte utan fortfarande en dag innan. Det var inte så upphetsande.

Jag hade en annan fundering. Är det verklligen meningen att KF:s möten inte ska kungöras i dagstidningen hädanefter utan enbart ske digitalt, på nätet? Vid full medvetande utestänger man många kommuninnevånare från samhällsinformation vilket jag anser den informationen vara. Det är att bygga utanförskap.I Lekebergs kommun kan alla inte ens lita på att mobiltelefonen har full täckningför samtal. Datorn är inte var man egendom mycket på grund av otillgängligt nät. Man gör en besparing per år med c:a 7 500 kr. Just prislappen, att den var så låg, fick fler partier att reagera på mötet. Det slutade med att allianspartierna stod fast vid sitt beslut medan alla övriga partier anslöt sig till Framtidspartiet och reserverade sig mot förslaget. Man ansåg att tiden inte var mogen för denna "revolution".Beslutet blev att informationen om Kommunfullmäktiges kungörelse i dagstidningen nu är historia.

Nu väntar vi med bävan på vad nästa lektion kan innehålla. Kanske ska lärarledda lektioner få stå tillbaka och undervisningen ske digitalt. Den sociala tryggheten i skolan kommer då att drastiskt försvagas och utanförskap växer.

Kerstin Leijonborg

Framtidsparteit i Lekeberg

Artikel skickad till N-A, insändare

Publicerades i N-A 3/7 under debatt.