Kerstins Hemsida

 

S och C  FÖR LEKEBERGS BÄSTA kunde man läsa i lokaltiningen direkt efter valet i september.

22 november är det redan historia.

NYTT

Allians, C, M, KD och Fp.   Men -

hur länge kan man undra?

Direkt på valnatten var Centerpartiet och Socialdemokraternas överens om att bilda majoritet i Lekebergs kommun, för Lekebergs bästa. 22 november var sprickan total och Centerpartiet går i hop med de gamla allians kamraterna, M, KD och Fp, och bildar en minoritetsmajoritet. Men hur länge ska det hålla, tro?

20 september var Moderaterna och Kristdemokraterna ute ur allianssamarbete. Ingen tog kontakt med dem. De kände sig väldigt snopna och därför tog Moderaterna efter en dryg vecka kontakt med KD, Mp och Framtidspartiet i Lekeberg, FL, för valtekniskt samarbete. För att få bredd i politiken. Missnöjet var väldigt kompakt från Moderaternas sida. De talade om hur frostigt det var i kommunhuset, ingen talade med dem. FL gick med på förhandling men poängterade att det gäller bara valtekniskt för mandatfördelning, ingen gemensam politik. Det var helt OK ,för nu skulle de gamla samarbetsparterna få se att det finns andra lösningar. Tre möten hade oppositionspartierna och 22 november bjöd Moderaterna in till gemensam genomgång av handlingarna till Kommunfullmäktige 25 november. Dessutom var personalchefen inbjuden för att berätta om olika frågor som sker i kommunen idag, bland annat tidningsskriverier, därefter skulle varje parti sammanträda var för sig. På morgonen den 22 november ringer Moderaterna och säger att de ska gå ihop men gamla alliansen så mötet på kvällen är inställt. Så var det med det.

Men hör och häpnad, Centerpartiets ledare säger i lokaltidningen den 23 november att samtal med gamla alliansen har pågått hela tiden sedan valet. Tro om C och M inte talar samma språk? för Moderaterna har i alla fall inte förstått att de förhandlat med de gamla allianspartierna parallellt med oppositionspartierna.

Vem är det som handskas ovarsamt med sanningen? Vem kan man lita på?

Är det här resonomanget som förs mellan partier och politiker FÖR LEKEBERGS BÄSTA????? eller är det för politikernas bästa? Vem kan svara på det?