Kerstins Hemsida

 

Vindkraft i Södra Kilsbergen

Jag läste i Nerikes Allehanda 22 november att Försvarsmakten vill att man undanhåller all vindkraftsplanering området kring Kronoberget i södra Kilsbergen till dess att de har gjort färdigt sina utredningar. Om de skulle godkänna etablering av vindkraftverk skulle de närmast Villingsberg inte få bli högre än 132-145 meter.

Det jag tycker är märkligt är att två riksintressen som staten ligger bakom skiljer sig så mycket åt. Det är inte riksintressen utan tydligen särintressen som tagits fram. Annars skulle de olika parterna samarbeta och komma fram till ett gemensamt beslut var olika riksintressen kan samsas och etableras. Villingsberg med försvarsmakten har funnits i åtskilliga år, det är inte sagt att det ska läggas ner. Vindkraft är på gång och är nytt.

De som tagit fram riksintressanta områden för vindkraft har tydligen bara pekat ut på en karta vilka höjdområden som troligen har en god vindstyrka och utifrån det markerat riksintressanta områden utan att se vad som finns i dess närhet. Ena handen vet inte vad den andra gör.

Kommunerna kan skatta sig lyckliga att de fortfarande kan lägga veto mot stora industriella vindkraftsparker för att kunna arbeta med sina särintressen och i lugn och ro arbeta med sin kommuns utveckling. De planeringar som staten gör och kallar riksintressen tappar i förtroende när det kan bli på detta sätt att riksintressen står mot varandra.

 

Kerstin Leijonborg

Lekeberg