Kerstins Hemsida

15 juli  -08 skickade jag 2 åsikter till lokaltidningen som inte publicerades.

Här skriver jag dem i sin helhet.

FRA

Jag tycker att det är väldigt bra att det har kommit igång en debatt bland befolkningen. Det är många gånger som människor irriterats på att politikerna beslutar saker utan att veta vad folket tycker. Efter en tid så är problemet glömt. Svenskar har varit väldigt medgörliga tidigare och inte engagerat sig stenhårt om det inte direkt berör dem själva eller närstående. Därför har politikerna i FRA-frågan trott att det skulle storma ett tag och sedan lägga sig som det brukar. FRA är en mycket större fråga än vad de folkvalda förstått. I dag har intresset och kunskapen för samhällsfrågor ökat. Politikerna har inte hängt med.

Tyvärr är partipiskan väldigt hård. Jag trodde i min enfald att ju högre upp i politiken där ledamöterna är personvalda där kan den enskilde profilera sig och säga/rösta som den vill när det är en specifik fråga. I stort ska man följa partilinjen men allt kan inte stämma in för den enskilde medlemmen. Är man av annan åsikt meddelar man de övriga i partiet detta och sedan röstar man med egen övertygelse, så trodde jag att man agerade. Tyvärr är det på högre ort som i den lilla kommunen. Där får man inte heller ha en egen åsikt. Då blir det problem. Men där ska man också hålla sig väl med tjänstemännen!

I FRA-frågan var det ett fåtal som vågade sticka ut näsan och tala om vad de tyckte men det var inte populärt. I Elfte timmen backade de flesta och rättade sig i leden. Hur mår de i dag? De ska arbeta för sina väljare men de som stack ut fick bannor och tillrättavisande för att hålla ihop alliansen. Alltså är alliansen viktigare än den enskilde ledamotens engagemang. Några små förändringar gjordes utan att vara genomtänkta och beredda. Det är ett hån i en så stor fråga som detta gäller, den enskildes integritet. Mail och sms ska granskas med urskiljning. Hur ska det dke?

Jag ringde en kompis för ett tag sedan. Hon befann sig i USA. För att samtalet inte skulle bli för långt sa jag bara det nödvändigaste. "Du kommer väl på tid och plats som vi bestämt. Inget mer meddelande kommer ut. OK sa hon, vi ses." Ganska kryptiskt för en utomstående. Varför skulle vi träffas. Är det sådana liknande meddelanden som ska granskas? Det kan bli oerhört mycket arbete för granskande myndighet. Jag hoppas det här har blivit en väckarklocka för våra politiker - folket accepterar inte vad som helst. De väntar inte till nästa val med att göra sin röst hörd, de är med hela tiden. Förankra i de stora leden inte bara i den inre lilla kretsen. Frågan måste lyftas igen och behandlas som den stora fråga den är.

Kerstin Leijonborg

Fjugesta

 

Den 2:a åsikten som inte heller pbulicerades i lokaltidningen var följande:

Planerad 4-våningshus i Fjugesta.

Har Du sett utställningen på det tänkta nybygget för vård- och omsorg? kom en kommuninnevånare in till mig och frågade. Det borde Du titta på sa han. Dem finns i entrén i kommunhuset. Nej, det hade jag inte gjort.

Jag gick in i kommunhuset för att se utställningen på det nya hus som ska uppföras på grund av att Vård- och omsorg sägs sakna lokaler till sin verksamhet. Utställningen som var en skärm med kartor, ritningar och diverse handlingar var gömt bakom en vägg intill trappen. Det fanns inget som upplyste om var den fanns.

Bygget är ett fyra våningar högt hus som kommer att skymma utsikten för Oxelgården mot norr och för villaägare mot öster. Det som slog mig direkt var, varför inte lägga byggnaden längre norrut nedanför företaget som gränsar till villan som annars blir skymd. Parkeringen som i dag finns kan då nyttjas av både det nya huset och Oxelgårdens personal och besökare. När jag läste handlingrna var det från början inte tänkt att visas för allmänheten utan det skulle ske med enkel planförfarande men efter påtryckning blev det ändrat.

Nämnden skulle besluta i ärendet utan att andra än de närmaste grannarna skulle få yttra sig. Det var i princip en granne eftersom andra tomter tillhör kommunen och någon som inte direkt berörs. Det här tänkta bygget kommer att bli så stort att det påverkar utseendet av det centrala samhället. Fjugesta är inte stort, det sakans inte mark varför då bygga så högt? Det går att få samma yta på större markyta och då få det lilla samhällets särart med villastruktyr på centrum. Oxelgården är 3½ våningar och kommunhuset 3 våningar. Jag vet att blir dyrare per kvadratmeter eftersom jag hört att grunden som forrdras är lika kostsam för tre som för fyra våningar.

Synpunkter ska lämnas till Bygg- och miljönämnden första veckan i augusti. Det är under semestertid som innevånarna ska ta ställning och lämna synpunkter. Tala om att bjuda med armbågen.

Kerstin Leijonborg

Fjugesta

 

Det här är inte den enda planändringen som politikerna tänkt hålla kommuninnevånarna utanför. Nu gäller det marken vid OKQ8-macken i Fjugesta. Den var tänkt att tas med enkel planändring men även där hade Länsstyrelsen åsikter om att det ska vara normal planändringsförfarande. Det är av så betydande förändring att allmänheten ska få säga sitt. Där gick tiden ut 22 augusti. Ärendet var uppsatt på anslagstavlan i kommunhuset, entrén. På ett litet bord låg handlingen och skymdes av dagstidningar när jag var inne för att ta mig en titt på planen.