Kerstins Hemsida

 

 November 2008

Lekebergs kommun vill höja skatten med 20-25 öre.

Tycker vi som innevånare att det är befogat?

Redan 27 mars i år (2008) ställde jag frågan på kommunfullmäktigemötet under allmänhetens frågestund om olika projekt som var på gång om de var budgeterade. Svaren var tveksamma

Frågor: Vattenrutschbanan finns den med i årts budget? Svar: LekebergsBostäder har köpt in vattenrutschbanan men hyreskostnaden för kommunen ökar. Fanns inte med i årets budget.

Näringslivsavdelningen som planerats, och nu är på gång, skulle enligt besked på fullmäktigemötet finansieras i befintlig budget, vilket vi i delårsrapporten kunde läsa att den inte gjorde.

Nästa fråga: Omorganisationer drar oftast med sig ökade driftskostnaer. Finns det planer på att höja ramarna till nämnderna? Inget svar.

Kommer man att ta ur det egna kapitalet för kostnaderna? Inget svar.

Finns det planer på en ny förskola i Fjugesta under året? Svar nej men under 2009. Förskolan i Hidinge/Lanna är budgeterad 2008.

Redan i mars kunde man se att budget inte skulle hålla ändå fortsätter kommunen att investera och ökar därmed driftskostnaderna. Det handlar inte bara om att regeringen har ändrat spelreglerna utan politikerna har ökat på utgifterna utan att ha medel till det. Det finns inget som pekar på att en skattehöjning är nödvändig.

Rätta munnen efter matsäcken så klarar man ekonomin men gör inga förhastade investeringar som kan stå oss (kommuninnevånarna) dyrt i framtiden.

Det finns inget underlag som säger att skattehöjning är nödvändig.

Kom som åhörare och ställ frågor till politikerna under allmänhetens frågestund i Lindens samlingssal i Fjugesta 20 november 18.30. Då fastställs skattesats och budget 2009.

 

Kerstin Leijonborg

070-340 53 82

kerstin@leijonborg.nu

www.leijonborg.nu