Kerstins Hemsida

Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige 27 mars 2008

Jag tycker att det är ett bra forum att ställa frågor till kommunens politiker under den almänna frågestunden efter varje kommunfullmäktige möte. Jag hoppas att vi bler fler som upptäcker den möjligheten. Hittills i år har bara jag ställt frågor men det är andra kommuninnevånare som bett mig att framföra deras funderingar.

Jag började med att tacka för svaret från förra mötet angående den del av  Ö:a Långgatan som som gått under namnet "ingenmansland". Den kommer att rustas upp och beläggas och gatan kommer att markeras mot den grusplan som angränsar till gatan.

Frågan om TV-kanaler som jag ställde till LEBO har jag inte fått något svar på men jag hoppas att hyresgästerna fått det.

 

Jag kommer att skriva "LEBO" några gånger det är: Lekbergs Bostäder, kommunens fastighetsbolag

 

Dagens Frågor handlade om åtta områden.

Fråga 1:

Letstigen-Storgatan

Nu måste kommuninnevånarna få svar på hur förbättringarna på dessa båda gator kommer att se ut. Vägverket sade för ett år sedan att pengarna till upprustningen finns men inte de 7,5 miljoner som var i ytgångsplanen men dock c:a 2 miljoner. Det var kommunen som skulle komma överens om vad som skulle göras. Ligger bollen hos kommunen? Planen har varit ute på remiss, åsikter har kommit från många parter. Till och med en trafikförening har hunnit bildas och lämnat synpunkter.

Svar: Vägverket har bollen. De ska återkomma med med plan och kostnad på förslaget.

 

Nästa vägfråga är den vid Lekbergsskolan. Ska Kyrkvägen förbi skolan stängas av och trafiken ledas in på gatan förbi Återviinningscentralen. Har Vägverket räknat på vad det kommer att kosta att bredda och göra ett bärkraftigt underlag samt bygga den vägsträcka som saknas för att koppla ihop vägen som går förbi Granngården så den håller för den tunga trafik som kommer att hänvisas dit?

Finns det någon prislapp och tidplan? Vem ska stå för kostnader? Vägverket, kommunen eller båda parter?

Svar: 1 april kommer Vägverket att börja. Prislappen är på c:a 2,5 miljoner. Vägverket och kommunen delar på kostnaden.

 

Fråga3:

Hidinge: Cykelvägen som blev av efter att en elev ilsknat till och krävde en cykelväg till Hidinge skola har blivet ett problem. I dag har cykelvägen även blivit en ridväg. Många av skolans elever tycker det är obehagligt att möta hästar på cykelvägen och föredrar att åka ut på bilvägen i stället. Därför är det många barn ute i trafiken igen. Jag tror eller vet att det inte är tillåtet att rida på en cykelväg. Hur hanterar kommunen ett sådant problem. Kan kommunen styra upp det på något vis? Vi måste värna om en säker skolväg för skolbarnen. Föräldrarna är oroliiga och det borde alla vara. Vem har hand om sandning och plogning på cykelvägen? Cykelvägen har varit hal och oplogad denna vinter.

Svar: Ingen kunde svara på om man får eller inte får rida på en cykelväg. Vägverket står för sandning och plogning.

 

Fråga 4

Hyreslägenheter

Blir det någon byggnation på tomten vid Wasa tryckknappar i Fjugesta? Blir det ett nytt område för villor norr om Sannabadet? Var finns det annars bostäder för dem som står på kö och vill flytta in i kommunen som det pratas om?

Svar: Tveksamt om det blir något bygge vid Wasa tryckknappar. Företaget funderar. Företaget disponerar marken ett tag framöver. Norr om Sannabadet pågår planläggning. Vård- och omsorg har beställt av LEBO en nybyggnation som kan inrymma deras verksamheter och där kommer det även att bli några lägenheter.

 Min reflektion: jag tycker att det är märkligt att kommunen tar på sig att bygga via LEBO när externa företag är på gång. Självklart märker byggföretaget det och ställer sig tveksamma till att bygga. Från början fick byggföretget uppgift om att det stod 150 i kö vilket inte stämde vid en djupare analys. Om det är 40-50 så är det inte intressant att bygga 25-30 lägenheter för alla som står i kö är aldrig med till slutet. Vi kan nog inte ha så stora förhoppningar om att det blir något byggt på den aktuella tomten. Där LEBO planerar att bygga är nog inte det mest attraktiva område för de som vill flytta till vår kommun, parkeringen norr om Oxelgården i Fjugesta.

 

Fråga 5

Hur mycket är avsatt för investeringar under året? Det har stått i lokaltidningen att kommunen ska köpa en begagnad vattenrutschbana och den kostar tydlingen många pengar att få dit. Blir den klar till sommaren? Det är väl en investering som inte var känd när budget fastställdes? Den nya näringslivsavdelningen som är på gång finns väl inte heller med i årets budget? Den kommer väl att kosta både i investering och drift? Hur hanteras det ekonomiskt? Investeringar drar oftast med sig driftkostnader. Finns det planer på ökade ramtilldelningar? Kommer medel att tas ur det egna kapitalet? Finns det planer för en ny förskola i Fjugesta under detta år? I Lanna/Hidinge är det en på gång men den är väl med i årets budget?

Svar:LEBO har köpt vattenrutschbanan. Kommunen får högre hyreskostnad. Näringslivsavdelningen visste man inte riktigt vad det var men en omorganisation är på gång och den ska rymmas inom ramen. Förskolan i Lanna/Hidinge finns med i årets budget. Förskolan i Fjugesta kommer under 2009.

Hur mycket  som avsatts till investeringar fick jag inget svar på. Om rutschbanan kommer att tas i drift denna säsong fick jag inte klart för mig. Att omorganisationen som helhet inte kommer att kosta mer än vad som budgeterats tror jag inte så mycket på. Det beror nog på hur man redovisar eller annars finns mycket avsatt till oförutsett så KS klarar biffen.

Jag gick in på kommunens hemsida efter mötet och där kunde jag läsa att en ny näringslivs-och utvecklingsavdelning ska inrättas och att nuvarande kommunchef ska gå över till den nya avdelnignen. Vidare står det på hemsidan att en ny kommunchef ska anställas och att chefstjänsten vid Teknik- och servicavdelningen inte ska återbesättas men att nuvarande chefen ska ingå i den nya näringslivsavdelningen. Det måste bli en kostnad för den nya kommunchefen men om tjänsten är obesatt under 2008 blir det ingen extra kostnad, det kan jag hålla med om.

 

Fråga 6

Hur blir det med handikappanpassningen  av kommunala lokaler inför 2010? Kommer dessa ev. investeringar under 2009? Finns det något underlag för hur stort behovet är?

Svar: LEBO är inkopplad. Enkla anpassningar ska göras men större kostsamma anpassningar kan åtgärdas på sikt. Det är inte stenhårt att det måste vara färdigt vid 2010 års utgång blev svaret. Kommunhuset, Lekebergsskolan 3-6, Mullhyttans skola och Hidinge skola berörs. Det ska presenteras en plan i maj -08.

 

Fråga 7: Hur går det med kvalitetssäkerhetsarbetet som startade förra året men som jag inte hört något om det senaste halvåret? Har det lagts på is? Det var meningen att det i förlängningen skulle spara pengar.

Svar: Det är i gång för fullt. Det finns ett kvalitetsråd som träffas regelbundet. Örebro Universitet ska medverka vid en utbildning och vara processledare. Det är en tidsplan på 3 år.

Min reflektion: det kommer att kosta innan det det blir lägre kostnader. Det är nu det är brottom att dra i nödbromsen. Den ena omorganisationen efter den andra växer fram och inte verkar det bli billigare när fler personer involveras i verksamheterna. Hoppas jag har fel för skattebetalarnas bästa.

 

Fråga 8:

Håkan Söderman sade förra året att man skulle satsa på skolan med fler lärare för att ha större möjlighet att få fler elever att gå igenom grundskolan med godkända betyg. Har det blivit så? Eller har barngrupperna automatiskt blivit mindre och lärartätheten på det viset ökat?

Svar: Om man utgår från 2005 har lärartätheten ökat.  Man har börjat med en ny arbetsmetod som ska fånga upp elever mycket tidigare som har behov av särskilt stöd.  

Min fundering: Det är mycket planeringar och metoder som diskuteras men vad blir det för resultat. Väldigt mycket tid går åt att utforma saker men var och när ger det något tillbaka. Mindre administration och mer verkstad vore att föredra.  Utforma enkla regler som går att följa, arbeta med färre elever i grupper och ge dem som behöver det mer tid så livet blir enklare för både personal och elever det tror jag skulle ge positivt resultat. Det kanske kostar lite mer men kan man satsa några hundra tusen på Sannabadet som är öppet några månader om året så kan väl eleverna vara värda motsvarande för att få en dräglig skolgång. Jag vet att Sannabadet ligger under kommunstyrelsen och skolan under Kultur och bildningsnämnden men det är dock samma kommun.

 

Det var många frågor på en gång. De flesta fick jag svar på. Då undrar jag varför kan inte den här informationen komma ut på ett bra sätt till kommuninnevånarna? Det finns intresse för var skattepengarna tar vägen. Låt inte medborgarna leva i ovisshet när svaren oftast finns.

 

Ha en bra dag

och

nästa KF hoppas jag att fler tar tillfället i akt och ställer frågorna som ändå finns.