Kerstins Hemsida

Jag hör dagligen människors besvikelse över att skatt på drivmedel ideligen höjs. Till slut tyckte jag det var läge att skriva en insändrae till N-A:s åsiktssida för att se hur uppfattningen i frågan är i en större krets.

Det är många som haft åsikter.  Många tycker att man ska bo nära sin arbetsplats, flytta från landet om det är för dyrt att åka bil medan andra tycker att det är ett problem för landet om inte hela Sverige får leva.

Insändaren 28 april 2008.

Bo på landet snart en omöjlighet

I dag finns det inte ett enda riksdagsparti som lever upp till att "Hela Sverige ska leva". De ser inte längre än till storstadens behov.  "Hela Sverige ska leva i Stockholm" är precis vad det handlar om. Citybanan till exempel är ett storstadsproblem. Men nu fiskar man överallt och försöker få varenda liten kommun i regionen att betala även om de aldrig kommer i kontakt med problemet.

På landsbygden gäller bilen och ännu mer i glesbygd. Det går aldrig att få en fullt utbyggd fungerande kollektivtrafik för dessa innevånare. Det är orimligt att tro att en total utbyggd kollektivtrafikkan fungera till varenda liten by, möjligen kan kompletteringstrafiken byggas ut mer. För jordbruket finns inget val, alternativ. Lastbilstrafiken ökar och där finns inget godtagbart alternativ. Sjöfart och järnväg kan, trots ett visst intresse, inte bli heltäckande. Man kommer inte hela vägen fram det måste till kompletteringstrafik.

Bensin- och dieselskatt höjs och med det tror politikerna att de hittat lösningen på miljöproblemet som bilar, traktorer och transporter står för. Människor måste väl ändå åka till arbete, skola och transportera varor trots drivmedelspriset? Resultatet blir bara att allt blir dyrare. Snart kan det vara tveksamt om det lönar sig att arbeta om man bor på landsbygden och har långt till arbetet.

På landsbygd och glesbygd finns ingen total utbyggnad av kollektivtrafiken, det finns det i storstaden. Om det handlar om att tänka miljövänligt bör väl de drivmedel som är minst belastning för miljön både att framställa och att driva ha lägre skatt. Dieselbilar som är utrustade med partikelfilter är i dag klassade som miljöbilar. Det är helt orimligt att skatten höjs till toknivåer bara för att visa att "vi tänker på miljön".

Om skatten gick oavkortat till forskning och utveckling för att hytta nya miljövänliga drivmedel skulle det vara okej, men så är det inte i dag. Politiker, visa lite pondus och ställ krav på produktionen, öka forskning och utvekling och upprätta vägtullar i storstäderna men stryp inte lands- och glesbygden. Det förlorar alla på i längden. Alla kan inte bo och leva i storstaden.

Kerstin Leijonborg

 

Innan staten gör det omöjligt att använda bilen som transportmedell på grund av för höga kostnader måste det finnas alternativ. Det går inte från en dag till en annan att flytta, byta arbete eller skola. Det finns inte plats för alla i städerna. På många håll är det redan bostadsbrist. När stadsborna är lediga vill de ut i naturen, på landet. Vad kommer att finnas där i framtiden om ingen bor och driver verksamhet där. Det är hög tid att ta frågan på alvar. Tidsmarginalerna krymper.