Kerstins Hemsida

FRAMTIDSPARTIET      framtidspartiet.com

Den här budgeten lade vi i november 2016 inför 2017.

Den var en budget för framtiden. Den står sig i dag.

Framtidspartíet reserverade sig mot en skattehöjning på 1 kr för eget förslag som var 50 öre. Med vår budget blev det ändå ett överskott på 6 481 000 kr vilket är 1,5% i resultat mot KF:s mål på 1%.

Skattehöjningen var i första hand för att rädda Vård- och omsorgsnämnden som det hette då. 11 miljoner gick till dem. Vårt fröslag var då att 10,5 miljoner skulle gå till VON och att Lindens matservering skulle öppnas igen.

Vi har alltid våra förslag budgeterade vilket alliansen har svårt att förstå.

 

Framtidspartiet i Lekeberg, budgetyrkande, budget 2017  nov 2016
I dag kan jag inte vara imponerad över alliansens budget med en skatteökning på 1 krona, på grund av att underskotten på nämnder under ett antal år inte tagits på alvar. Satsningar har gjorts utan att ta hänsyn till underskotten. Vi i Framtidspartiet har varje år påpekat i våra budgetyrkanden att VON:s budget ska förstärkas men inte fått gehör och till slut har det löst sig med finansiella intäkter.
Men problemen har bara flyttats på framtiden, tyvärr.
Vissa underskott i VON har varit med i flera år, det har inte budgeterats för 5-6 semesterveckor utan fyra. Redan där går det back varje år, och vikariekostnaderna ökar. I år har det också varit högre kostnader för sådant som förvaltningen inte kan säga nej till, insatser som personer har rätt till och som är lagstyrda. Något som är positivt är att hela sociala biten numer kommer att ligga under samma förvaltning, det tror jag i alla fall kommer att både vara en förbättring och besparing.
Skattehöjningen som kommer att ge 11 miljoner går oavkortat till VON för att täcka underskott som man dragits med under ett antal år. Andra satsningar som gjorts har vi egentligen inte haft råd med.
Skolan får inget med av skatteökningen men ett sparbeting på 2 miljoner ligger i budget. Det kanske ändå kan gå att behålla den verksamhet vi har i dag bland annat av att vi förmodligen kommer att få en privat förskola i Lanna. Den 4-avdelningsförskolan som kommunen kommer att gå in i i höst kanske inte fylls helt och två avdelningar stängs ner där friskolan troligen tar över lokalerna. Det kan ge ett visst överskott. Inte 2 miljoner men något plus blir det säkert.
BUN behöver också snarast ta reda på varför Sannabadets driftskostnader har ökat under ett par år. 2016 räknar man med att det är ett underskott på 300 000,00. Vi har frågat vad det beror på men inte fått svar. Sådana frågor måste prioriteras. Det kanske går att förhindra att pengar bara rinner iväg. Kommer man i balans där så är en del vunnet.
Vi i Framtidspartiet anser att satsningar som byggnationer, ombyggnationer och omorganisationer måste göra ett uppehåll. Allt sådant kostar ofta mer än det smakar. Om tre till fem år kan vi kanske börja tänka på SÄBO och skolor när skatteintäkterna kommit in. Det tar c:a två år från det att skatteintäkterna kommer in därför att befolkningsökningen skett.
Därför tar vi bort lokalutredningen som skulle kosta 925 000kr/ under de tre närmaste åren.

Skattehöjningen är ett resultat av att man under ett antal år inte tagit VON:s underskott på alvar.
Även om nämnder har gått back så har andra satsningar fortsatt utan att förstå att allt tillsammans hör ihop.
När SKL hade sin genomgång i våras var de ganska tydliga på att kommunen inte skulle ta på sig en för stor kostym. De sade inte att fortsätt satsa och ta ut högre skatt.

Jag inbillar mig att det är fler än dem som jag talat med som tror att skattehöjningen ska gå till att förstärka skolan och vård- och omsorg men det är bara för att komma i fas med alla satsningar som varit på andra håll.
VON får hela skatteökningen på 11miljoner för att få sin budget att gå ihop.
 Vi i Framtidspartiet har flera gånger försökt stärka deras budget men inte fått gehör.
Då kommunen i sin helhet redovisat positivt resultat så skjuter man problemen på framtiden.
Här kan man väl säga att SKL hade en synpunkt. När nämnder inte håller sin budget måste man snarast ta reda på vad som gått snett, ligger budget rätt så är det att arbeta ihop budget med verksamhet. Vissa kostnader i von är svåra att budgetera. Det handlar då om sådant som är lagstyrt och kan komma akut, men det är inte hela sanningen.

 

 

Framtidspartiet i Lekebergs budgetyrkande

vård- och omsorgsnämnden förstärks med 10,5 miljoner, men i det prioriterar vi i
Framtidspartiet i Lekeberg att Lindens matservering åter öppnar med samma inriktning
som den hade vid stängningen.

Vi tar bort lokalutredning under 2017 som skulle kosta 925 000,00.

Vi minskar Kommunstyrelsens medel till oförutsett med 500 000,00.

Vi bygger vår budget på ett befolkningsunderlag på 7 581 personer,
vi ökar med 25 personer gentemot alliansen

Vi lägger ett resultat på en 1,5 %, som ger 6 481 000,00 

skattehöjning på 0,50 kr som ger 5, 5 miljoner