Kerstins Hemsida

Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun
MOTION  2017-06-08

 

Asfaltering av cykelvägen mellan Fjugesta och Gropen
Gamla ”järnvägsspåret” mellan Fjugesta och Gropen, som i dag används som
Cykel-och gångväg, har av många som använder den framfört önskan om asfaltering.
I dag är den ganska gropig och ojämn, den är väderkänslig.
Asfaltering, men också belysning utefter cykelvägen skulle innebära större säkerhet.

Att många väljer ”järnvägsspåret” att cykla på är förståndigt med tanke på att
alternativet är att åka på väg 204 som är starkt trafikerad och den tunga trafiken ökar.

Lekebergs kommun vill gärna att kommuninnevånarna cyklar mer och ställer bilen, men
då måste det också finnas förutsättningar som gör att det upplevs som ett bra alternativ.

Det planeras för nya cykelvägar i Lekebergs kommun, då är det väldigt viktigt att de
befintliga cykelvägarna fungerar på ett optimalt sätt.

Med hänvisning till ovanstående vill vi i Framtidspartiet i Lekeberg:

att det utreds i första hand om asfaltering på gamla ”järnvägsspåret”
 mellan Fjugesta och Gropen

att det i andra hand utreds om belysning utefter ”järnvägsspåret” mellan
Fjugesta och Gropen


För Framtidspartiet i Lekeberg