Kerstins Hemsida

I april återremiterades förslaget till resepolicy i Lekebergs kommun av KF. Den skickades tillbaka till kommunstryelsen för ny berednig. Nu var det dags att titta på det nya förslaget i KS. Första sidan såg likadan ut som den tidigare sen var det slut. Tyvärr hade det blivit en miss. Någon i kommunstyrelsen ställde frågan vad vi skulle ta ställning till. Då uppdagades det av alliansen att baksidan på handlingen var tom så det fanns inget att ta ställning till, för eller emot. Ärendet utgick. Det börjar bli följetång i att plocka ut ärende ur ärendelistan på grund av att det inte finns handlingar som ska vara ledamötrnas underlag för att överhuvudtaget kunna fatta ett beslut. Recepolysen börjar bli en följetång - oenighet i kommunstyrelsen, återremiss i kommunfullmäktige och sorteras ut i kommunstyrelsens ärendelista på grund av "blank" information. Är det det som kallas att mörka???

 

Resepolicy
Lekebergs kommun har inte haft någon resepolicy. En sådan skulle det beslutas om på Kommunfullmäktige, KF, 14 april. I kommunstyrelsen var inte alla eniga om innehållet. Vi i FL reserverade oss mot att det skulle tas en policy om resor till och från arbetet. ”Vid resor till och från arbetet bör i första hand kollektivtrafik eller om sträckan är under 10 km cykel användas. I de fall då egen bil är bästa alternativet ska samåkning eftersträvas”. Alla som bor i Lekebergs kommun vet att kollektivtrafik är få förunnat, likaså är det inte så lätt att samåka på landet. Arbetsresor och dagis kanske inte går att kombinera med flera familjer. Då ska man alltså cykla. Det kan bli problematiskt. Tänk Er senariet att en förälder, kanske ensamstående, har två barn att lämna till olika barnomsorger, fritids – dagis, tidigt en morgon per cykel. När de ska hem ska vissa inköp göras och ett av barnen ska fortsätta på fotbollsskolan eller körsång innan när det är dags att åka hem.  Det verkar ganska besvärligt. Eller är det meningen att de ska cykla hem och hämta bilen för att få fritidsbestyren att fungera?
Inte nog med det, chefen har ansvar för att policyn efterlevs av hans eller hennes medarbetare. Har verkligen inte chefen viktigare uppgifter än att kolla om personalen cyklar till arbetet.
När ärendet kom så långt som till beslut gick det inte alliansens väg. Votering begärdes och verkställdes. Drygt 1/3 av ledamöterna röstade för återremiss och då säger lagen att återremiss ska gälla. Alltså, alliansen som leder kommunen fick inte igenom resepolicyn vilket är ganska anmärkningsvärt. Men eftersom man inte lyssnar och är uppmärksam på hur diskussionerna går under beredningen så kan det bli sådana bakslag vilket inte är till gagn för en sittande ”regering”.


Glädjande är det att se att det finns en opposition i KF i dag. Det har det inte gjort på många år men nu vågar man ta ut svängarna mera. Det kan bara vara till gagn för en demokrati.