Kerstins Hemsida

MEDBORGARFÖRSLAG  Fjugesta den 9 oktober 2008


Det finns planer i Lekebergs kommun på att bygga ett nytt hus där olika verksamheter
för funktionshindrade ska inrymmas och som lyder under Vård- och omsorgsnämnden.
Två våningar ska avsättas för daglig verksamhet, administration och lägenheter för funktionshindrade. Våning tre och fyra ska vara vanliga lägenheter.

Som det ser ut i dag har inte Lekebergs kommun de ekonomiska resurser som tillåter
ett sådant bygge. Ur verksamhetssynpunkt är det inte heller det optimala att koncentrera
all verksamhet på samma ställe. De funktionshindrade som hyr en lägenhet på plan två i
det nya huset har kanske sin arbetsplats på bottenplan i samma hus. De behöver inte ens gå
ut för att gå till sitt arbete. De blir också mer isolerade eftersom de inte träffar andra människor än de som bor i huset om de inte spontant går ut på ”stan”.

I dag finns verksamheterna spridda på flera platser i kommunen vilket är bra för dem
som har behov av dessa verksamheter, de träffar kommuninnevånare. De som kan vara på t.ex. Futurum, som de är idag, träffar kommuninnevånare på ett naturligt sätt.

Mitt förslag är att man permanentar verksamheten i de båda paviljongerna vid Kyrkvägen. Bygger om dem, om det är nödvändigt, så verksamheten kan fortsätta där och lägger på ett sadeltak så huset ser trevligare ut, som man gjort med paviljongen som Kultur- och bildnings-
nämnden övertog till bl.a. fritidsverksamhet.  Utemiljön vid paviljongerna går också att
göra något positivt av.  Övrig verksamhet som finns i andra lokaler går säkert att förbättra lokalmässigt också.

Om det saknas vanliga lägenheter kan sådana byggas men inte företrädesvis av Lekebergs kommun eller kommunens bostadsbolag. Det finns redan i dag privata företag som bygger lägenheter centralt i Fjugesta samhälle.

Kerstin Leijonborg
Edsberg Frövilund
716 91  FJUGESTA
070-340 53 82
www.leijonborg.nu