Kerstins Hemsida

26 april 2009

Rättvisa

Jag har funderat mycket på vad som hände när kommunen skapade en näringslivsavdelning vilket kommunen inte är betjänt av. Kommunen består av väldigt många små- och ensamföretag. De vet vad de ska göra och sköter sitt. Ibland kanske de vill ha en kommunal kontakt men då finns det alltid lösning på det.

Nu har jag kommit på att det måste vara ett rättvisetänk. Alla kommunalråd måste få ha en egen förvaltning att styra över, även om rådets tid är väldigt begränsad. Kommunstyrelsen ordförande leder kommunstyrelsen och har kommunledningen att luta sig mot men är också den högsta politikern i kommunen, eller är det kanske kommunfullmäktiges ordförande? Ett kommunalråd är ordförande för Vård- och omsorgsnämnden. Ett kommunalråd är ordförande för Kultur- och bildningsnämnden. Ett kommunalråd - ja den har ingen förvaltning. Det kommunalrådet skulle hantera näringslivsfrågor.  När kommunchefen blev övertalig var det lätt att placera den personen som chef för en ny avdelning som kunde hamna under kommunalrådet utan förvaltning. Bra, nu har alla en förvaltning att styra över och allt är frid och fröjd. Nej, kanske inte. För det blev ganska dyrt även om politikerna ihärdigt hävdade att det fanns pengar i budget för en Näringslivsavdelning. Konstigt tycker jag att man har så stora resurser för oförutsett, speciellt när kommunen visar ett negativt resultat, men det är väl den högre skolan.

En annan rättvisa måste vara när Barn- och utbildning fick klartecken om att sätta upp en vattenrutschbana vid Sannabadet då måste Vård- och omsorg också få något nytt. Kastanjen kan bli en bra kompensation. Ett fyra våningar högt hus med plats för vården i de två nedre våningarna. Javisst. så gör vi. Nu kan jag väl tycka att Barn och utbildning kanske lever lite i det blå när de föredrar en rutschbana som är farbar 3 månader om året och sedan drar in förskoletjänster för att klara budget, men man har ju inte alla fakta på bordet. Det ryktas faktiskt om att det bara ska få finnas en förskollärare på varje förskola i stället för som det är i dag två. Där kan jag ha fel men att personlstyrkan i skolan kommer att minskas är inte bara rykten. Men barnen får ju skoj på sommarlovet det är ju bra?

Det tredje kommunalrådet då  - den utan förvaltning men som nu har en. Vad ska den kompenseras med? Emigrationsmässan i Holland så klart. Den förvaltningen åkte till Holland och lottade ut en villatomt som kanske ingen vill ha. Inte hittills i alla fall.

Säga vad man vill men lite rättvisetänk ser det ut som.  Det är bara det att denna rättvisa blir kostsam för Lekebergs skattebatalre som får stå för fiolerna. Fiolerna förresten de kommer också att bli dyrare om avgiften till Kulturskolan höjs.

Min lilla reflektion utvecklade sig till ett kåseri. Det var ju ganska kul. Tro om det är något att skicka till en tidning???? Där är ju kåserier populära.

 

Det värsta med detta är att så här är det. Politikerna prioriterar inte som innevånarna skulle gjort om de fått vara med och betämma. Att vara politiker är ett ansvar. De ska lyssna av väljarna och vara deras förlängda arm. Som Lekebergs kommun nu utvecklas är det inte alls i den anda som var 1995 då allt började.  Lekeberg ville komma ifrån alla tokiga satsningar som Örebro gjorde och som inte alls gynnade oss i Lekeberg. Nu är kommunen inne på samma spår med att bygga monument. I en landsortskommun som Lekeberg är det skola, barnomsorg, vård om gamla, sjuka och handikappade samt farbara vägar året om som är viktigt. Fina palats och dyra fritidssatsningar står inte högst på listan. Sådant får komma när pengarna finns. Nu är det i stället risk att folk flyttar från kommunen eftersom kommunalskatten har höjts ett par gånger och välfärden inte är bättre här än i någon annan kommun.