Kerstins Hemsida

Svar till Håkan Södermans inlägg 7 september
Södermans mantra är trygghet och säkerhet, det ska vara sittplats med bälte i bussen. Senaste åren med skolskjutsar har ett av kriterierna varit att barnen ska ha en sittplats med bälte. Har det inte infriats? Om inte, så skulle det ha åtgärdats långt tidigare. Trygghet och säkerhet innebär också att infrastrukturen fungerar samt att restiden och väntetider är rimliga. Att yngre barn ska ta sig till busshållplatser på vägar med hög trafiktäthet är inte säkert och tryggt. Skolskjuts ska ske i anslutningen från hemmet till skolan och tillbaka hem igen till de som är berättigade.
I vår insändare som kom in samma dag som nämnden hade möte, skrev vi att det kommer att bli en dyr nota för skattebetalarna. Det är inte dåtid som Söderman kallar det utan framtiden kommer troligen att se ut så. En insändare kommer inte in samma dag man skriver den. I ett reportage i N-A, samma dag som insändaren, 31 augusti, kan man läsa förvaltningschefens redogörelse inför nämnden. Om närmare 140 elever av 478 elever inte längre ska åka linjetrafik utan vanlig skolskjuts blir det en årlig ökad kostnad för nämnden på 3,4 miljoner kronor, som lägst. Det tycker vi är en betydande extra kostnad. Vi i Framtidspartiet behöver inte i detalj precisera kostnaden det har Ni tydligen börjat räkna på.
Förändringen av skolskjutsar verkar ha varit menat som en besparing inte att höja säkerhet och trygghet.

Framtidspartiet i Lekeberg
Kerstin Leijonborg
Johnolov Ohlsson
Maria Larsson
Olle Leijoborg
Rita Elfors
Stefan Elfors
Kerstin Larsson
Rune Larsson

 Insändaren komin i N-A 14 september-17