Kerstins Hemsida

MOTION

På Äldreboendena i Fjugesta har var avdelning fått var sin Ipad för att kunna lyssna på musik, surfa och skypa. Det fungerar bra, så när som på att vi inte har något nätverk, vi kan inte uppdatera enheterna.

De som hyr lägenheterna och deras anhöriga kommer mer och mer att använda sig av datorer, paddor och mobiler, och jag ser det som en nödvändighet att ett fungerande närverk skall erbjudas i huset.

Därför äslkar vi att:

Det ska installeras trådlöst nätverk på äldreboendena i Lekeberg.

För Framtidspartiet

Maria Larsson och Kerstin Leijonborg

Motionen bifölls och installering är på gång