Kerstins Hemsida

 Mina synpunkter förmedlade till Lekebergs kommun

 

Bygg- och Miljönämnden  2008-08-01


Andring av detaljplan för del av Fjugesta 3:144, Lekebergs kommun, Örebro län

Jag har tagit del av de handlingar som finns i rubricerad ändring av detaljplan. Det är positivt att kommunen hörsammat de som påpekat att ärendet ska göras enligt normalt förfarande och ställas ut för granskning. Det är dock olyckligt att det varit svårt att hitta det utställda materialet och att det har varit under semestertider.

Min synpunkt är att hela byggnaden borde flyttas norrut mot Hållbarhetscentrum och att parkeringsplatsen som finns norr om Oxelgården borde ligga kvar och betjäna både Oxelgården och den nya fastigheten. Det skulle bli luftigare både för Oxelgården och de villor som finns utefter Bangatan där den nybyggda fastigheten beräknas byggas samt att det redan finns ett företag beläget där.

Det borde även vara möjligt att sänka en våning och ändå få ut den önskade yta som begärts eftersom det finns mark. Om det byggs med sadeltak frångår det övriga byggnadsstil där fastigheter med mer än två våningar har valmat tak för att få ner höjden på fastigheterna.
Kommunen bör också få med i planeringen rejäla trottoarer och cykelbanor för att öka trafiksäkerheten. Planteringar med träd och buskar i gatukorsningar antar jag att det inte kommer att bli av säkerhetsskäl.

Har kommunen/LekebergsBostäder råd/behov av en byggnad med de användningsområden som föreslagits. Även om LekebergsBostäder bygger kommer driftkostnaden att öka för de verksamheter som flyttar in i nya lokaler. Behovet av hyresbostäder får man olika information om ibland fattas det och ibland finns inget behov.
I dag är det ett privat företag som bygger lägenheter i centrum och viljan från dem är att bygga mer. Är det inte bättre att utomstående bygger än att LEBO drar på sig kostnaderna?

För några år sedan fanns inte behovet att ha kvar gruppbostäderna, 10 platser, utan togs bort och några lägenheter skapades i Oxelgårdens byggnad. Då fanns inte behovet. Har förutsättningarna radikalt förändrats eftersom det pratas om att det är sådana lägenheter som planeras i något plan i det nybyggda huset?

Varför inte vänta med bygglov tills det att en detaljplan görs över hela centrum. Nu har förändringar gjorts i omgångar för att låta en privat byggherre bygga på Östra Långgatan, rubricerat ärende och det som är på gång vid Letstigen/Storgatan. En helhetsbild skulle förenkla för framtiden.


Med vänlig hälsning


Kerstin Leijonborg
Edsberg Frövilund
716 91 FJUGESTA
070/340 53 82