Kerstins Hemsida

Storgatan i Fjugesta

Storgatan i Fjugesta är under ombyggnad. Den har varit i uselt skick under många år så det är hög tid att det blir en förändring. Och förändring blir det. Från att ha varit en ”sårig gata” med gropar och lagningar ska den bli hel. Samtidigt ska det göras hastighetsdämpande åtgärder, vilket är en nödvändighet. Nattetid har det varit höga hastigheter på gatan.
2010 ska det offentliga rummet anpassas så det blir tillgängligt för alla. Funktionshindrade ska ha samma tillgång till allt som erbjuds i vårt samhälle.
Det som jag då förundras över är att övergångsställen över Storgatan inte är anpassat för funktionshindrade. Smågatsten har varvats med släta gatstenar så det blir väldigt kullrigt att ta sig över gatan. Med rollator, permobil eller rullstol kommer det att bli väldigt hoppigt och att gå på smågatsten är inte roligt ens för en sprinter.
Utföraren har påpekat för kommunen att det inte är bästa underlaget men kommunen/politikerna har inte hörsammat sakkunskapens synpunkter. Det verkar som utseendet går före praktiskt nyttjande av gatan. Övergången ska vara en förlängning av torget.
Det har varit flera möten med kommun/Vägverket och företagare och andra intressenter där detaljer har påpekats men det har varit otroligt svårt att få något gehör. Efter flera informationsträffar har det äntligen blivit några fler parkeringsfickor utefter Storgatan.
Det är helt otroligt hur Lekebergs kommuninnevånare hela tiden körs över. Varför tar kommunen inte lärdom av andra kommuners misstag. Det är på många håll bara politiker som varit nöjda när gator blivit ombyggda i tätorter som Fjugesta.