Kerstins Hemsida

Skolskjutsar

Det är svårt att förstå syftet med de ändrade skolskjutsarna.Hur gick tankarna när beslut togs att lämna över ansvaret till Länstrafiken/Region Örebro Län? Tänkte någon överhuvudtaget?

 

Blev det säkrare för eleverna?                   Nej

Blev det smidigare för familjerna?               Nej

Blev det billigare för kommunen?               Nej

Blev det mindre arbete och bekymmer för kommunens tjänstemän   Nej

Här finns bara förlorare och familjernas och framför allt barnens tidigare trygga skolvardag är som bortblåst beroende på  ett synnerligen inkompetent och ansvarslöst agerande från våra ansvariga politiker.

 

Att "skrämma" föräldrar som tänkt att hålla barnen hemma till skolskjutsproblemet är löst med att det kommer att registreras som ogiltig frånvaro tyder på panik och handlingsförlamning. Politikerna o Kultur- och Bildningsnämnden måste ta sitt fulla ansvar för den uppkomna situationen och inte skjuta över fler bekymmer på de drabbade.

Insändare skickad till Nerikes Allehanda

Svar till Håkan Södermans inlägg 30 augusti 2017. "Lekeberg har elevernas trygghet och säkerhet i fokus"

Nej, Håkan Söderman, det var inte för att höja elevernas trygghet och säkerhet vid resor till och från skolan som Länstrafiken kopplades in. Större trygghet och säkerhet än den som var med tidigare skolskjutskoncept är svår att hitta.Verkligheten är den att Du ville "lära" innevånarna i Lekebergs kommun att åka kollektivt och det skulle sammanblandningen med Länstrafiken vara en inkörsport för.

Fiasko är vad det blev.

Kerstin Leijonborg

För övrigt kan man läsa både reglemente och avtal i protokollet från Kultur- och utbildningsnändens möte 2017-08-03. Finns på kommunens hemsida

Däremot upphandlingsunderlaget finns att få hos Region Örebro Län.

 

I reglementet punkt 2.1 och 2.2 kan man nog utläsa den kultutkrock som jag tror har uppstått. Det kan vara tolkningsbart vilket är olyckligt. Bara en fundering från min sida.

Kerstin Leijonborg

 

Insändaren kom in i N-A 3 september med överskriften

Påtvingad kurs i kollektivresande blev ett fiasko - hade inte själv kunnat skriva en bättre rubrik