Kerstins Hemsida

I Hällefors kommun skriver man fallskärmsavtal med chefer. När fallskärmarna faller ut blir de ifrågasatta.

I Lekebergs kommun finns inga fallskärmar men de faller ut ändå!