Kerstins Hemsida

Jag har skickat en åsikt till lokaltidningen angående vattenrutschbanan i Sannabadet som inte kan tas i bruk denna sommar. Den 27 maj 2008 gick den att läsa i tidningen. Så här löd den:

När kan arrendatorn öppna?

Sannabadet blir, på grund av dålig framförhållning och otydliga besked, utan vattenrutschbanor kunde man läsa i NA 22 maj.

Nu förstår jag varför det uppfattas som att jag stör kommunfullmäktige, KF, i Lekeberg. Det kan inte vara för att jag sitter som åhörare utan det är frågor från kommuninnevånarna som jag för fram, som kommer upp på allmänhetens frågestund efter KF-mötet.

Den 27 mars frågade jag om vattenrutschbanan som köpts in kommer att tas i drift denna säsong. Svaret var inte tydligt. Var det då man kom på att det behövs beslut och direktiv för att få anläggningen i gång? Det går inte att agera som prinsen i sagan: befalla och klappa tr gånger i händerna och önskan ska uppfyllas. Det måste till diskussion, dialog, beslut och genomförande.

Det är inte konstigt att Lekeberg rasar i näringslivets ranking om bästa företagskommun. Med förra arrendatorn gjorde man kontraktsbrott med ett skadestånd över sig som man kunde läsa om i lokaltidningen. Den nya arrendatorn som lockats hit från Holland kan inte öppna Sannabadet för att anläggningen är en byggarbetsplats. En företagare måste få i gång sin rörelse och när det gäller en badanläggning utomhus är det av största vikt att den är öppen när sommaren börjar.  Tre veckors försening kan göra att hela konceptet tippar.

Är kontraktet skrivet så att det kan bli fler skadeståndsanspråk?