Kerstins Hemsida

Motion –Alliansen om  folkomröstning
På kommunfullmäktige, KF, i november -11 lade allianspartierna en motion om folkomröstning. Folkomröstning gällande ett företags ansökan avseende etablering av vindkraftspark i ”Kronoberget” i Lekebergs kommun.
Mycket märklig motion. Menar de verkligen att det ska folkomröstas om ett företag ska få etablera sig i kommunen eller inte. Det står inget om frågan om vindkraftsparker ska få förekomma på den angivna platsen. Det står bara angående företagets ansökan.
Mycket förvirrande. Om det kommer andra större företag och vill etablera sig i kommunen ska det föregås av en folkomröstning? Kommer något företag då att våga ansöka om etablering då?
Jag antar att de kommer att dra tillbaka sin motion och säga att den inte var fullständig, och det har vi ju sett.
Varför skriver de styrande en motion. De kan ta upp vilka frågor som helst i KS arbetsutskott och föra frågan vidare tills den kommer till KF. Det skulle bli en snabbare hantering. Nu tas frågan upp i KF, skickas till KS au vidare till KS och slutligen tillbaka till KF?!? Alla frågor måste beredas i KS innan de går vidare till KF.

Motionen i sin helhet.
Härmed hemställer Allianspartierna i Lekeberg att en folkomröstning gällande företagets ansökan avseende etablering av vindkraftspark ”Kronoberget” i Lekebergs kommun genomförs.
Allianspartierna i Lekeberg yrkar att:
Kommunfullmäktige får i uppdrag att så snart det är möjligt genomföra en folkomröstning gällande företagets ansökan avseende etablering av vindkraftspark ”Kronoberget” i Lekebergs kommun, (företagets namn har jag inte skrivit ut).

Även en sådan här motion som den är skriven måste följa den vanliga gången och beredas innan beslut fattas.