Kerstins Hemsida

Våren 2009

Vart är Lekeberg på väg?

Det ekonomiska läget är kaos. Den ena rapporten efter den andra visar på att det är ett påfrestande läge för kommunerna i landet. Kommuner får spara, minska på utgifterna förändra sin lagda budget på grund av lågkonjunktur. Har inte politikerna i Lekeberg förstått alvaret? Här fortsätter man som om inget har hänt. Investerar i sådant som man gör om det finns pengar över. Det finns det inte i Lekeberg.
Några funderingar måste ändå ha figurerat eftersom de tagit hjälp av SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att få belyst hur ekonomin ligger till.
Nu har det kommit svart på vitt. Kommunen måste spara 25 miljoner under 5 år. Kommunledningen var inte förvånad över resultatet säger de. Varför har de då inte gjort något åt problemet när de visste vartåt det lutade.  Nu är prioriteringarna redovisade. Det är inte troligt att kommuninnevånarna, skattebetalarna, skulle prioritera på samma sätt.

-vattenrutschbana innebär högre hyreskostnad för kommunen samt driftkostanden ökar
-nytt godkänt kök i Sannabadet
-upprustning av Sannabadet utomhus. Sannabadet är öppet juni, juli och augusti
-nytt hus i fyra våningar har beställts av LEBO för att kommunen ska kunna hyra lokaler till vård- och omsorgsnämndens arbete.
-höja avgifterna till kulturskolan
-lägger ner fritidsgårdarna och vill att föreningarna ska ta över ansvaret
- minskar antalet nattpersonal i vården
-färre personal i skolan och vården
- arbetskläder dras in
-skolskjutsturerna ska bli färre
- skänker villamark till ett lotteri för emigranter från Nederländerna, värde 60 000,00
-försämringar för busspendlare, dåligt med parkeringsplatser. Vissa turer går inte bussen samma väg på morgonen som på kvällen så bilen man parkerat står inte där man kliver av bussen. Irritationsmoment för resenären.

Det här är ett smakprov på vad som politikerna i Lekeberg arbetar för.

Kommunledningen säger att de måste minska på personal men det ska inte sägas upp någon personal. De hoppas tydligen på att personal sa säga upp sig själva men det är inte troligt i en lågkonjunktur.
Jag kan inte förstå att det måste finnas lika många tjänstemän i kommunen när verksamheterna ska minska. Om en chef är borta en dag så märks det inte men om en vårdpersonal är borta en dag märks det direkt.

Skattehöjningen med 20 öre som infördes 2009, totalt 0,58 med förra höjningen, förbättrar inte konkurrensen mot närliggande kommuner som Örebro och Kumla som har dryga kronan lägre skatt än Lekeberg.

Var är oppositionen?
Det de har opponerat sig mot är att Kulturskolan ska leva vidare. De vill lägga ner den och ge studieförbunden uppdraget att sköta kulturundervisning för att bevara fritidsgårdarna.

Är det någon som kommer ihåg visan:

Om pappa ville ge jag en 5-öring vet mamma då skulle jag bli så glad så glad så glad. Då skulle jag köpa allting med detsamma ja, jag skulle köpa allt vad jag vill ha…….

Är det skattehöjningen som ska räcka till allt vad politikerna vill ha?