Kerstins Hemsida

 
Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen i Lekebergs kommun

Angående höga underhållskostnader för Sannabadet.

Återigen kan vi läsa i de ekonomiska rapporterna att Sannabadet har onormalt höga kostnader, de ligger inte i paritet med budget.
Det är nu tredje året som vi får den informationen att kostnaderna ökar utan att förklaring ges.
Tidigare år har det pratats om c:a 300 000,00 i driftskostnader, nu handlar det tydligen om underhållskostnader.
Minst två gånger under åren har vi i Framtidspartiet ställt frågan i kommunstyrelsen om vad som kostar mer än man förväntat sig men inte fått något svar. Frågan skulle ordförande ta med sig och föra fram till LEKO. Nu återigen 2017 har kostnaderna dragit i väg. Vad är det som orsakar det och varför har frågan inte besvarats? Det måste framgå i bokföringen var pengarna tar vägen, vad det är som skiljer mot budget.
Det är inte lätt att lägga budget och framtidsplaner när en så enkel sak som var pengarna tar vägen ang. Sannabadet, som säkert är en ganska liten budgethantering. Tanken infinner sig, vad är det mer som kan påverka budget på andra håll som vi inte får veta?
Frågor vi tidigare funderat över är värmekostnader, klorförbrukning, reningsverksproblem och gräsklippning men nu ligger fokus på det bristande underhållet.

Därför ställs denna fråga, vilka drift- och underhållskostnader handlar det om och hur ser planen ut för att komma tillrätta med problemet som varit under ett flertal år?

Framtidspartiet i Lekeberg
Kerstin Leijonborg

Interpellationen var med i handlingarna till Kommunfullmäktige, KF, 27/11 -17 men svar hade inte tagits fram. Ordf. ville flytta fram svaret till nästa KF som är i februari.. Okej, har vi inte fått svar på tre år så kan vi vänta 2 månader till och förhoppningsvis få ett fullgott svar.