Kerstins Hemsida

 

Rapport från kommunfullmäktige, KF, i  Lekeberg juni-13

 Ett av de längre KF möten! klubbades av c:a 21.30.

 Mötet inleddes med utbildning om offentlighetsprincipen, 60 min, inventering av enskilda avlopp, 30 min och info från Sanna Gård, 30 min. Allt var mycket intressant men det var för kompakt före ett KF möte,  sent en kväll 18.30 – 20.30. Synd om bra föredragare som gjorde ett bra jobb, uppmärksamheten var inte alltid på topp från oss åhörare. Därefter kom ekonomirapport från ekonomichefen. 

 Det var egentligen ett ärende som det diskuterades ganska mycket om. En fastighet, Lekeberg Fjugesta 3:51, som ligger på industrimark skulle den köpas av kommunen eller kommunens fastighetsbolag, LEKO? ALLA var överens om att den bör vara i kommunens bestånd. FL ansåg att LEKO skulle köpa fastigheten de övriga tyckte att Lekebergs Kommun skulle bli fastighetsägare igen.

 

För några år sedan beslutade KF att Lekebergs kommun inte skulle äga fastigheter. Det kommunala bostadsbolaget, LEBO, som fanns ansågs inte lämpligt att ta över samtliga fastigheter, risk för hopblandning ekonomiskt.   Därför återuppstod ett kommunalt fastighetsbolag, LEKO, som skulle sköta resten av kommunens fastigheter. Men nu vill de styrande plötsligt bli fastighetsägare/skötare igen. Underförstått är det nog så att de styrande vill visa sig duktiga och visa att det är deras förtjänst att central mark köps av Lekebergs kommun för att fortsättningsvis kunna utveckla Fjugesta centrum. Det kan de även om LEKO köper men det blir inte lika påtagligt vem som har makt.  Om LEKO blir den som köper kommer politikerna i skymundan trots att LEKO är lika politiskt som något annat, men där sitter inte den politiska ledningen.  Att blanda ihop det "vackra torget" med köp av denna fastighet , som någon gjorde förstår jag inte kopplingen med. Ärendet handlade om att köpa en fastighet som ligger centralt i Fjugesta och vem som skulle stå för kontraktet.

 

Nu röstade man igenom att Lekebergs  kommun köper fastigheten med förhoppningen att LEKO senare köper fastigheten av Lekebergs kommun, eller att LEKO AB förvaltar fastigheten åt Lekebergs kommun. Det står så i brödtexten!  Varför göra den habrovinken? Först köpa sedan sälja?  Varför göra fler moment än nödvändigt?  Nu blir det fler personer som ska arbeta med samma ärende, någon på kommunen och någon på LEKO om de ska förvalta fastigheten åt kommunen. Eller kanske ska kommunen köpa fler fastigheter och konkurera med det egna bolaget?  Jag tror att det är många som inte har tänkt på vad beslutet innebar.

 

Nästa ärende som blev intressant var en enkel fråga som egentligen lämnades redan vid förra KF i april. Men det var inlämnat för sent så man talade då aldrig om vad frågan innehöll. I dag kom den upp, med ett kryptiskt svar.

 

En motion lämnades till KF av FL 2011-06-11 om att utreda möjligheten att skaffa ett poolskydd över stora bassängen i Sannabadet. Enligt uppgift skulle det spara mellan 70-80% energi ett normalår, lägre kemikalieanvändning skulle ge god miljöpåverkan och reningsverket skulle inte belastas lika hårt. Motionen fick bifall. Men sedan hände inget.  Tidigt i våras fick jag frågan, hur har det gått med poolskyddet? jag har hört att det skulle bli för dyrt att installera. Därför lade jag en enkel fråga på KF  för ärendet har inte varit upp någonstans som jag sett. Svaret blev i princip det har vi glömt vi har inte gjort något åt det. Vad tokigt det kan bli.

 

Men jag vet att LEBO redan 2011-11-16 tagit fram en offert på poolskydd, jag fick det på mail 23 maj i år från dem. Den offerten löd på 516 000,00 exkl. moms och montagehjälp. Det är som vanligt, bra ideér som kommer från FL glöms bort sedan när det gått en tid tar alliansen upp det och gör det till sitt eget. Det är inte första gången.  Men är det bra för Lekeberg så bjuder vi på det.

 

Kerstin Leijonborg