Kerstins Hemsida

 

Kanske skattehöjning i Lekebergs kommun

Nu gör politikerna i Lekeberg det lätt för sig. Förslag finns på att höja skatten med 20 - 25 öre för att få budget att gå ihop 2009, kunde vi höra på nyheterna.

För några år sedan när Lekebergsskolan skulle byggas till och om  höjdes skatten med 38 öre. Det var inga problem att få igenom det förslaget för skolan var eftersatt både med underhåll och utrustning.

Jag tror inte gemene man tycker att det är lika viktigt att bygga om kommunhusets entré och få in ett medborgarkontor och näringslivsavdelning. Hantering och kostnader runt Sannabadet ska vi bara inte tala om. Det nya huset som är planerat norr om Oxelgården i Fjugesta är också ett förivrat och framtvingat projekt.

Det som behövs i dag är att banta ner sig i den kostym som finns. Den är inte så liten. Fler skattebetalare har flyttat in. Se över administrationen i stället som varit planerat. Behövs det en assistent eller sekreterare till alla chefer?

I ett protokoll från Vård- och omsorgsnämnden i december 2007 förklarades det att personalkostnaderna skulle rymmas inom budget 2008. Personalneddragningar hade under 2007 gjorts med en nattsjuksköterska, 75% sjuksköterska och 75% på rehab. Under hösten hade man däremot utökat på chefssidan med en biträdande förvaltnignschef, ny befattning som inte nämndes.

Jag tror att kommuninnevånarna hellre ser fler personal nära de som behöver hjälp än chefer.  I januari fick nämnden ytterligare 400 000:-, två månader efter att budget för 2008 hade lagts.

Det finns mycket att se över men när det inte går/inte vill säga upp personal som är övertalig och man vill förnya i organisationen så blir det dyrt. Det går inte att flytta om folk i det oändliga, det måste också finnas kompetens. Politiker borde följa vanliga lagar som privatpersoner och företagare får leva efter. Rätta mun efter matsäcken.

Kerstin Leijonborg