Kerstins Hemsida

Fastighetsaffärer är inte Alliansens starka sida.

Det måste tydligen beslutas på två kommunstyrelsemöten, KS, och två

Kommunfullmäktigemöten, KF, för att fastigheterna ska hamna på rätt

ställe, i Lekebergs kommunala fastighetsbolag, LEKO.

Allt för att inte Framtidspartiet ska få rätt i sak.

KS i maj. Handling på bordet. Kommunen har skrivit kontrakt för att köpa fastigheten Fjugesta 3:282, allmänt kallad ”Käppen”.  Beslut tas i KF i juni. Framtidspartiet yrkar på att det kommunala fastighetsbolaget ska köpa fastigheten om den ska vara i kommunens bestånd. Någon i Alliansen påstod att det stod i bolagsordningen att fastighetsbolaget inte fick äga sådana fastigheter?????. 1,5 timmar före KF i september är ett extra insatt KS-möte för att besluta att fastigheten ”Käppen” ska som transportköp övertas av LEKO. Nu genomförs det som Framtidspartiet påtalade från start.

Någon ny bolagsordning har inte gjorts, jag begärde en om den var omskriven men fick ingen ny.

Precis likadant kommer att ske med fastigheten Fjugesta 3:282, gamla stationshuset.  Handling på bordet i KS, underskrivit kontrakt. Kommunen köper -  inte LEKO som vore det naturliga. Sedan tas det om i KF och LEKO föreslås genom transportköp överta även denna fastighet. Varför dessa abrovinker?

Det här kostar skattebetalarna pengar att kalla ihop till extra möten för att beslut inte fattas i den ordning som de borde. Vi i FL försökte upplysa om detta men det var omöjligt för Alliansen att lyssna.

Lekebergs kommun och fastighetsbolagen borde ha större kommunikation mellan sig för att inte sådana här situationer ska uppstå igen. De båda parterna ska förhoppningsvis dra åt samma håll och inse nyttan eller risken med vad ett köp innebär. I dessa fall har det tydligen inte gått att förhandla utan kommunen har köpt och fastighetsbolaget har fått kryp till korset eftersom förvaltningen ska ligga hos dem.