Kerstins Hemsida

Föräldraprotest mot besparingar
Allmänhetens frågestund på senaste kommunfullmäktige, 8 april -10, var intressant och givande. En förälder gick upp i talarstolen och hade funderingar om hur prioriteringarna i skolan går till. I ekonomirapporten talades det om ett relativt stort överskott, drygt 2 miljoner. Ändå  minskas resurserna till skolan. Det finns väldigt många dyslektiker i Lekebergsskolan, vad får de för hjälp? 

 

En annan förälder som också funderade på prioriteringar handlade om att Kulturskolan ska upphöra med utbildning av elgitarr, bas och trummor. Hur tänker man när de populäraste utbildningarna läggs ner? Beslut har fattats i Barn- och utbildningsnämnden om detta så sent som i mars i år.
Svaret från ordföranden i nämnden var riktigt politikersnack. Det ska inte kännas som att det är kört. Man diskuterar ärendet.  Men vi har inte ekonomi för att fortsätta i samma utsträckning som i dag.  Ordf. i nämnden upplyste också om att det ska göras en ny upphandling av Kulturskolan under året och då vet man ju inte vem som får uppdraget. Det kanske inte blir Kulturskolan i Örebro. Det var i stort vad som sades.


Reflektion:
Om beslut är fattat så sent som i mars i år, 2010, hur kan man då säga att det inte är slutdiskuterat.  Beslut har fattats i mars i år om att upphöra med elgitarr, bas och trummor då kan rimligtvis inte dessa instrument vara med i en ny upphandling.  Det är minst tre år fram som ett sådant beslut gäller beroende på upphandlingstid. Om man vill ändra under tiden kommer det säkert att bli mycket dyrt att köpa in det vid senare tillfälle. Än så länge finns möjlighet att ändra ett dåligt beslut. Det blir inte prestigeförlust utan man visar på ödmjukhet inför elever och föräldrar. Jag tror det skulle uppfattas positivt.

Mullhyttan
Jag hade ett par frågor ang. Mullhyttan. Nu när Fjugesta Letstig och Storgatan i Fjugesta blivit upprustade med bland annat ny beläggning och fartdämpande hinder undrar jag när arbetet i Mullhyttan startar. Mullhyttan hade skisser och några olika förslag på fartnedsättande hinder, tillsammans med Vägverket, i Mullhyttan innan Fjugesta började skissa på sitt. Jag har läst att det även finns planer  på att anlägga cykelbana och trottoarer i Mullhyttan. Hur långt har det kommit?
Politikerna såg lite frågande ut men kommunchefen svarade att några fartdämpande hinder utförda av Vägverket är borta och cykelväg och trottoarer i Mullhyttan har fått avslag.


Reflektion
Jag är inte snopen att Mullhyttan har blivit bortsorterade. För tillfället är det Fjugesta och Lanna som allt cirkulerar kring.


Vindkraft
Kommunfullmäktige startade med en information från ett företag som vill anlägga en vindkraftsanläggning strax utanför Mullhyttan, åt Sirsjöarna till tror jag att det var. Det handlade om en vindkraftpark på 20-25 vindsnurror och runt 200 meter höga. Det var 35-40 personer som kommit för att lyssna och ställa frågor.
Det lät väldigt intressant och informatörerna var väldigt pålästa. Fullmäktigeledamöterna fick ställa frågor till företaget direkt efter informationen. Först gick en socialdemokrat upp och ställde lite kritiska frågor om hur planerna såg ut. Därefter ställde en miljöpartist väldigt många kritiska och ingående frågor om bullerrisk, naturförändring, för ändring i luftrummet m.m. Då blev man lite fundersam, vindkraft tror man är så miljövänligt att alla blir glada för en sådan satsning  i vår närhet. När allmänheten fick ställa frågor blev det än mer kritik. Hur mätningar på buller hanteras och varför så nära bebyggelse när det finns stora obebodda skogsområden bara några kilometer längre bort. Frågor och svar haglade men det kändes som att det här bara är början av en lång process. När vi fick reda på att det fanns ytterligare ett bolag som vill sätta upp 11 snurror i närheten då blev det lite mycket på en gång att smälta. Det här ämnet kommer säkert att diskuteras i många grupperingar.


Reflektion
Vad bra det vore om kommunen kunde lämna kommunal information till innevånarna om vad som händer och sker i kommunen. Hemsidan nås inte av alla och informationen i ”Lekebergsbladet” har upphört trots det stårpå första sidan, information från Lekebergs kommun.