Kerstins Hemsida

 

Industriell vindkraftspark i södra Kilsbergen - vårt unika naturområde

 För tillfället och säkert hela hösten överskuggas allt i Lekebergs politik av industriell  vindkraftsparks vara eller inte vara.

Allianspartierna har inte mumlat ur skägget än. De vill införa vindkraftspark för att ligga bra till hos det privata näringslivet men de vågar inte säga det öppet än till Lekebergs innevånare för de vet att det skulle vara ett självmål politiskt.

Väljarkåren är starkt emot. De som är för detta vansinne är de som kan få ekonomiks vinning av det, ett fåtal markägare. Alliansen tänker nog på Svenskt Näringslivs ranking där kommunen backade stort vid senaste mätningen. Om de går Näringsvlivet till mötes kanske de går upp några hack vid nästa mätning. De tänker inte det minsta på kommuninnevånarna. De som ska bo och leva här i denna generation och nästa och nästa och.....Kommuninnevånarna får inget ut av vindkraftsparken i kronor räknat. De som vinner är det företag som bygger. De ska tjäna pengar på  våra naturtillgångar. De kan sälja överskottsel till utlandet när det inte behövs nationellt. När det blåser mycket i vårt land behöver vi inte mycket el det är när det är kallt och vinden mojnat som det går åt här och då får vi importera el från grannländerna som inte direkt hanterar grön el.

I lokaltidningen är det en del debatter om vindkraftspark eller inte. Den flitigaste ja-sägaren som skriver bor inte i kommunen och har heller inte rösträtt här. Det måste vara något annat som driver honom, kanske pengar om han har mark i området. Lite att fundera på. Oftast är  det egen vinning som driver mest. En politiker måste tänka annorlunda. Vad är bäst för innevånarna, kommunen och dess framtid och vad utvecklar kommunen mest. Är det nöjda innevånare eller stora plånböcker.

Före årsskiftet borde det ändå ha blivet ett beslut fattat. Det var nära den 16 juni i år. Då fanns inte mindre än tre motioner med på föredragningslistan i kommunfullmäktige. Många åhörar hade kommit. Det var ett ganska unikt tillfälle att vara med när en så stor planfråga skulle debatteras och beslutas. När ordförande öppnade mötet förkunnade han att ärende 12, 13 och 14 utgår. Ingen förklaring. 12, 13 och 14 var motionerna om att lägga veto i vindkraftsparksfrågan. Det blev alltså inge beslut före sommaren. Åhörarna droppade av, inte ens löftet om att alla som var där skulle få korv och bröd efter mötet lockade dem kvar. Övriga ärenden i KF var tydligen inte tillräckligt intressanta. Nästa möte är den 22 september. Vi får se om allianspartierna känner sig mogna att då ta debatten eller om de då är ännu osäkrare på att få igenom sin vilja att ge klartecken för att låta bygga denna stora industri i kommunens i särklass värdefullaste naturområde. KF 22 september kanske inte ens motionerna är med som ärenden.

Den som lever får se.

 

Storgatan i Fjugesta och Svartåns vatten kommer att vara aktuella frågor en lång tid framöver. Storgatan kommer att vara ett problem så länge den har nuvarande utformning. Cyklister, både unga och äldre, cyklar på trotoarerna på båda sidor. Det är för riskfyllt att vara bland bilarna på Storgatan. Det är för trångt och mycket trafik.

När man ändå tog bort parkeringsplatser utefter gatan har det väl varit bra med en cykelbana på ena sidan. Kommunledningen vill ju att alla ska cykla. Då ska man väl också skapa förutsättningarna. I dag finns inga säkra cykelvägar, all cyckling sker bland biltrafik och tung trafik.

Svartåns vatten ligger i träda.