Kerstins Hemsida

VILL DU VARA MED

och arbeta för att

barnomsorg, skola, äldreomsorg/omvårdnad
och kommunikationer ska
prioriteras i Lekebergs kommun?

Verksamheter som ligger under kommunens ansvar
måste komma i första hand.
När ekonomin tillåter är det välkommet med det
lilla extra.
Var sak har sin tid.

Håller Du med?

Vi är några som vill föra Lekeberg framåt
genom att lyssna och samarbeta med kommuninnevånarna.
Vill Du också vara med?

Kontaktpersoner:
John Olov (Lollo) Ohlsson  och   Kerstin Leijonborg
kerstin@leijonborg.nu
0704-29 37 83                             070-340 53 82