Kerstins Hemsida

Nytt politiskt parti?

 

Söndag 8 november kl. 18.00 i Edsbergs Bygdegård träffas vi som vill stödja bildandet av ett nytt politiskt parti i Lekeberg.

På mötet kommer vi att prata om partinamn och innehåll i partiprogrammet

Har Ni frågor kan Ni kontakta mig Kerstin Leijonborg 070-340 53 82 eller

J-O "Lollo" Ohlsson 0704-29 37 83

 

8 november 2009

Mötet kom överens om att föreslå som partinamn: Framtidspartiet i Lekeberg

 

 V iktigt är att politikerna lyssnar till innevånarna och näringslivet och i demokratisk anda ge dem tid och möjlighet att ta del av vad som är på gång och därmed känna delaktighet och förståelse för  de beslut som fattas.

 

 2010

I januari kommer stadgar och partiprogram att fastställas och i februari sker nominering till kommunfullmäktigelistan.

Jag kommer att kontinuerligt informera om hur arbetet fortskrider.

 

Söndag 31 januari kl.18.00 har vi ett möte i Edsbergs Bygdegård. Alla som vill och har intresse av vårt nya parti är hjärtligt välkomna.

 

En interimstyrelse har valts med 5 ledamöter och 2 ersättare. De kommer att sitta tills ordinarie stryelse väljs vid årsmötet som kommer att vara i Edsebrgs Bygdegård 14 mars kl. 18.00.

Framtidspartiet är registrerat av Valmyndigheten så nu är formalian klar.

Om Du vill vara med i det nya partiet och även stå på listan till kommunfullmäktige kontakta mig på 070-340 53 82 elle Lollo på 0704-293783. Söndag 7 mars har vi styrelsemöte kl. 18.00.

Framtidspartiet håller på att starta upp en hemsida och förslag på logga finns klar. Allt kommer att presenteras på vårt årsmöte 14 mars kl. 18.00 i Edsbergs Bygdegård.