Kerstins Hemsida

 På kummunfullmäktigmötet 11 september -08 presenterades delårsrapporten. Den gav en något dyster prognos. Till årsskiftet kan kommunen gå med knappt 6 miljoner i underskott.

Den största delen är instutitionsplaceringar vilka är väldigt dyra. Nämnden beräknar att det ska kosta cirka 3.5 miljoner mer. Nästa stora post var lite intressant. Det är kommunstyrelsen som står för den obalansen. På grund av en omorganisering kommer antagligen inte budget att hållas.

KF 27 mars ställde jag en fråga under allmänhetens frågestund angående investeringar under året. Varken vattenrutschbanan till Sannabadet eller näringslivsavdelningen finns väl med i årets budget?

Vattenrutschbanan var LEBO:S problem och näringslivsavdelningen visste man inte riktigt vad det var men en omorganisation var på gång och den skulle i sin heleht rymmas i befintlig budget. Jag tyckte redan då att det verkade lurt.

(På kommunens hemsida den 28 mars läste jag att en näringslivsavdelning var på gång och att nuvarande kommunchefen skulle bli chef för den nya avdelningen samt att chefen för Teknik- och service skule ingå i näringslivsavdelningen. En ny kommunchef skulle tillsättas. Det jag kunde tämka mig var att den nya kommunchefen inte skulle få någon lön eller att tjänsten inte skulle tillsättas under 2008.)

Nu ser vi i delårsrapporten att kommunstyrelsens budget antagligen kommer att överskridas bland annat av omorganisationen som planerades efter att budget fastställts. Ett medborgarkontor ska iordningsställas i kommunhuset och näringslivsavdelningen ska startas. Hur kan man överhuvudtaget tro att en omorganisation med ombyggnation och personalrekrytering inte ska kosta något. Endast ett välfyllt konto för oförutsedda utgifter kan rädda en sådan satsning och det tror jag inte har funnits.

Det märkliga är att oppositionen inte har reagerat. De håller med och är därmed medansvariga till det som görs. Oppositionens ledare uttalade sig i lokaltidningen för ett tag sedan och tyckte att alliansen spenderade för mycket. Men jag har inte sett några reservationer. Det är bara förslaget om vårdnadsbidrag som kunnat göra allians och opposition oenig. De är faktiskt medansvariga.