Kerstins Hemsida

Den här artikeln fanns i Nerikes Allehanda på åsiktssidan den 23 april 2008.

 

 Kyrkvägen ska ju stängas

 

Vid kommunfullmäktige 27 mars i Lekeberg togs det upp många frågor under allmänhetens frågestund som inte var intressanta nog att redovisas i lokaltidningen eftersom det inte var "nya frågor" och de flesta fick ett svar.

En av frågorna handlade om Kyrkvägen och om den skulle stängas av vid Lekebergsskolan och om den nya sträckningen skulle gå förbi återvinningscentralen och vidare ut på Letstigen, och i så fall vad det skulle kosta?

Svaret var att arbetet skulle påbörjas 1 april och kostnaden bli cirka 2,5 miljoner samt att Vägverket och kommunen skulle dela på kostnaden.

12 april kunde man läsa på N-A:s lokalsida att Vägverket fått ett förslag på att förbjuda tung trafik på T 524 och förbi Lekebergsskolan.

Den frågan har vidarebefordrats till Länsstyrelsen för beslut.

Vet inte Vägverket om att de och Lekebergs kommun har beslutat att stänga av Kyrkvägen förbi Lekebergsskolan och att arbetet redan ska vara i gång. Det var i alla fall det besked som gavs på fullmäktige.

Har underlaget till beslut varit för klent? Eller var inte beslut fattat? Ska det utredas igen?

Arbetet har inte påbörjats trots att det är mitten av april.

Kerstin Leijonborg