Kerstins Hemsida

 

januari 2009

Lekebergs kommun samarbetar bra påstår man "Vi samarbetar bra" har blivit ett motto utan substans. Om en stark politisk person, även om partiet endast har stöd av ett fåtal röstberättigande, får spela fritt och ingen vågar opponera sig så blir det ett väldigt konstigt samhälle. Ingen känner igen sig.

I Lekeberg har ambitionen sedan starten 1995 varit att ha en bra ekonomi , inte handla över sina tillgångar. När det varit högkonjuktur under ett antal år så borde ekonomin vara stabil eftersom den oftast har varit så i vår kommun. Men ack vad vi bedrog oss. Nu ska skatten höjas ännu en gång, bara 20 öre men ändå. Efter förra höjningen så var det lite prat om att man skulle gå tillbaka med 10 öre varje år under mandatperioden och vara tillbaka på utgångsläget i stället blir det en höjning. Det har blivit en prestigesak av att genomföra den nya byggnaden som i huvudsak ska gagna vård- och omsorgens behov. Nämnden sade upp lokaler utan att ha ersättningslokaler. Först ville de kasta ut de som finns i Futurum men sedan dög inte lokalerna utan det skulle byggas nytt. Det får vi skattebetalare betala dyrt för nu. Samtidigt har stora investeringar lagts ner på Sannabadet utan att det funnits pengar eller budget liksom en konsult som de styrande hoppats kunna dela kostnaderna för mellan fler kommuner men som inte höll hela vägen.

Det hjälper inte att LEBO, LekebergsBostäder, finansierar bygget och kommunen hyr. LEBO är ett kommunalt bolag och därmed är det Lekebergs kommuns skattebetalare som står för fiolerna.

Som politiker måste man tycka om att vara med och påverka för samhället och folkets bästa. Det viktigaste ska inte vara att få "vara med". Det är inte ryggdunkar och axelklappar som ska vara verktygen. Det är kommunens bästa man ska ha för ögonen. Att vara politiker betyder att folket har röstat fram dessa människor som finns att välja bland. Ibland kan det bli så tokigt att en arvoderad politiker inte blivit framröstad av folket, utan är helt ny i rollen, grön i politiska sammanhang. Det är inte bra. En politiker måste vara väl insatt i frågor i dagsläget men också historiskt för att förstå sammanhangen.

Att vara politiker och vara hög tjänsteman är två helt skilda roller. Politikern ska vara innevånarnas förlängda arm medan tjänstemännen ska göra som politikerna säger, eftersom politikerna är folkets röst. När det blir helt fel så stannar de gröna politikerna i sina tjänstemannaroller och samarbetar med tjänstemännen som om de vore de beslutande tillsammans. Demokratin sätts ur spel.

Att vara politiker är inte som att sitta med i ett styrelserum i det privata näringslivet. Där arbetar man fram beslut som göra att företaget utvecklas, behåller marknadsandelar och ger en vinst som driver företaget framåt. Alla står bakom besluten. De som inte kan samarbeta där får gå för här ska man vara överens i klubbslaget. I politiska sammanhang är det annorlunda. Där är det många olika intressen som ska vägas in, idiologier, politiska löften och annat som det ska tas hänsyn till. Den som reserverar sig i en fråga gör det av politiska och idioligiska skäl vilket är helt rätt. Har man inte reserverat sig står man bakom fattade beslut. Däri ligger skillnaden i ett privat styrelserum och ett kommunalt.

Nu gäller inte den principen som Lekebergs kommun grundande sig på. En god ekonomi och stabil verksamhet för innevånarnas bästa. Nu gäller det att det ska vara bra för politiker och tjänstemän..