Kerstins Hemsida

 KF 4 februari

 inleddes med att Jan Malmgren från Länsstyrelsen talade om värdet av en miljöplan i ett framtida perspektiv. Därefter fick åhörare, politiker och tjänstemän dela upp sig i grupper och arbeta med olika delmål ut miljöplanen. Det var ett ambitiöst underlag att ta ställning till. För knappt ett år sedan var den första informationen i ämnet. Det var näst intill samma personer då som nu som engagerade sig. Den som inte sett handlingen tidigare hade säkert inte lätt att ta till sig det och ha synpunkter. 

Arbetet verkar inte ha haft stor prioritet eftersom handlingen heter Miljöplan 2010-2015. Mycket av det som står ska vara klart 2010 och då har inte planen fastställts än. Ett exempel: delmål Kommunen ska arbeta för en långsiktig hållbar strategi för att hejda klimatnegativ påverkan inom kommunen så att all klimatpåverkan upphör. Det är ett ganska digert mål: all negativ miljöpåverkan upphör. Hur ska det gå till. Jo det fanns en förklaring. Senast 2010 ska olja och andra klimatnegativa bränslen i uppvärmningen av lokaler och byggnader inom kommunkoncernen ha minskat med 20% och till 2015 ska all klimatnegativ uppvärmning ha ersatts med klimatneutrala alternativ. Det låter ju fint men är det nåbart. Kommunala lokaler uppvärms i dag av fjärrvärmen. Företaget som driver fjärrvärme använder sig av olja som extra resurser när biobränslet inte förslår eller om biobränslepannor behövs tas ur drift av olika skäl. Vilken teknik ska ersätta biobränslen som ger noll i försurande utsläpp. Det måste vara möjligt att kunna uppnå mål som sätts för att bli intressanta att jobba med.

Det är viktigt att värna miljön men det måste vara realistiskt. Det bästa är att ta små steg och gå sakta gå framåt annars är risken att det blir ännu en hyllvärmare. I Lekeberg är vi väldigt efter när det gäller miljöarbete. Det finns ingen källsortering det mesta hamnar som grovsopor.

Information om hur vedeldning ska gå till för att vara miljövänlig har inte gjorts i någon större utsträckning vad jag vet.

För drygt två år sedan var politiker och tjänstemän från Lekeberg på en studieresa till Malmö för att titta på hur de tog hand om hushållssopor. Varje soptunna var indelad i fyra fack för olika avfall. Bilen som hämtade soporna var också indelad i fyra fack. När "sopbilen" sedan skulle avlämna sopor fanns på mottagningsstället  fyra olika "stationer" som tog emot avfallet.. Det var väldigt smidigt. Lekeberg som har de flesta innevånarna boende utanför ett samhälle skulle vara betjänt av ett sådant system. Det är bättre att alla källsorterar hemma och en bil hämtar avfallet. Färre resor och mindre mängd grovsopor. Något att tänka på.

 

Vårdnadsbidraget

Vårdnadsbidraget som efter många turer togs beslut på att införa blev lite tokogt. Oppositionen begärde återremiss, de hade mer än 1/3 dels majoritet. Det ignorerade majoriteten och drev i genom att beslutet om vårdnadsbidrag skulle avgöras på mötet. Oppositionen reagerade inte på mötet att beslutet var felaktigt. Det är inget nytt att återremiss begärt med 1/3 majoritet ska ske men om ingen opponerar sig så går beslutet igenom. Nu kom oppositionen på det i efterhand och kommer kanske att överklaga beslutet eller kanske kommer det bara att tas upp igen med oppositionens krav på bättre underlag och konsekvensbeskrivning. Beslutet kommer att kunna tas i tid så det ändå kommer att träda i kraft i juli i år.

 

Färdtjänst - Sjukresor

 

Det är flera kommuninnevånare som hört av sig till mig om att sjukresorna har blivit tre gånger så dyra som tidigare. Det lät häftigt så jag tog upp det på allmänhetens frågestund. Jag tyckte att det passade in där eftrsom flera av kommunfullmäktigeledamöterna också är landstingspolitiker.  Den som först gick upp för att svara på frågan sade bara att han inget visste om det. Men det var andra som hade koll på det. Jo, det är sant att i stället som tidigare betala 40,00 enkel resa kostar det från nyår 125,00 enkel resa. Den som informerade sade också att det är billigare att ta en taxi.

De som har färdtjänst beviljad får inte anlita den till vårdcentralen det måste vara sjukresa som ska beställas eftersom det är landstinget som ska stå för sjukresor och färdtjänst bekostas av kommunen.

Varför inte ha ett clearingssysstem mellan kommun och landsting så det bara är ett ställe att ringa till?

 

Jag påpekade också att det är många i dag som saknar  information från kommunen. Det har varit olika informationsblad under åren som gått. Senast var det mittuppslaget i Lekebergsbladet men nu har även det försvunnit.