Kerstins Hemsida

Kommunstyrelsen, KS, 4 juni -18
Ett ärende var svar på Framtidspartiets motion om att göra Lanna återvinningsstation bättre och säkrare både ur miljösynpunkt men även trafiksäkrare. Befolkningen i Lanna/Hidinge har ökat kraftigt men platsen för återvinning är den samma och väldigt liten och trång samt att den ligger i anslutning till vägen genom Lanna och till en företagare som har bekymmer med nedskräpning i området.
Man besvarade motionen med att kommunen inte har någon mark som tillåter sådan verksamhet och det finns inte med i någon detajlplan. Kommunen har tipsat Förpacknings- och tidningsinsamling, FTI, som äger frågan att kontakta privata ägare om mark som lämpar sig. I skrivelsen står att det erbjudande de fått har varit för otillgängligt. Vid diskussion på KS framkom även att  FTI tyckt att det blev för dyrt. Hyran eller vaddå? Blev en följdfråga som inte utvecklades.
Efter mötet kontaktades markägaren som kunde tänka sig att upplåta mark aldrig hade diskuterat något pris. Så för dyrt är svårt att säga och att det berodde på otillgänglighet är lite svårt att förstå.
Nu funderar FTI på att rusta upp befintlig station. Det kan bara bli bättre för sämre är svårt att få till.

En annan fråga var ett äskande från Kultur- och bildningsnämnden, KUB, på 2 miljoner till skolan under 2018. Barn- och elevantalet har ökat markant sedan ramarna lades i nov. -17.
Min fråga var om det inte mest handlade om barn i de yngre åldrarna. Jo, det höll man med om. Då tyckte jag att pengarna skulle öronmärkas till förskolan eftersom det var dit pengarna borde gå. Jag ville inte att det skulle gå till annat. Då blev det känsligt. Fler barn genererar mer skolskjutsar sades det. Hur kan det påverka skolskjutsar när de yngre barnen inte är berättigade till skolskjuts. Där skjutsar föräldrarna.
Kan det kanske vara så att skolskjutsarna har blivit dyrare än beräknat från 2017 nu när samarbetet med Länstrafiken gick i stöpet och därför kommer det att behövas ett tillskott även för det undrade jag. Jo det låg något i det. Såklart då kan man inte öronmärka pengarna till förskolan när merparten av de 2 miljonerna skulle gå till skolskjutsar.
Varför inte vara öppen med det och säga som det är. Man sätter av så mycket tid till onödiga diskussioner när sanningen mörkas.
Jag hade ingen anledning att inte tycka att KUB ska få pengarna. Om de inte får dem så innebär det besparingar och då drabbas barnen/eleverna igen. Positivt att kommen har extrapengar som kan skjutas till vid sådana tillfällen.