Kerstins Hemsida

Framtidspartiet i Lekeberg har haft årsmöte i Lindens konferenssal Träffen.

Det var stor anslutning av medlemmar, kanske beroende på att vi hade bjudit

in en tjänsteman, chefsekonom Anna Bilock, från kommunen som gäst för

att tala om ekonomin, nu och i framtiden i kommunen. Det blev en livlig, intressant

och givande diskussion.

En annan fråga som diskuterades vid mötet var ” Tåg i Lanna” som väcker oro, inte

minst för lannaborna, men det berör hela kommunen. Hur långt har planerna kommit,

vad kommer det att kosta, vad kommer att hända? Informationen från kommunen

är väldigt ringa eller ingen alls.

Även parkeringsbekymmer i Fjugesta tätort var på tapeten.

Vårt koncept att möta lekebergsborna framför att ha interna möten har gett framgång.

Vi fortsätter att arbeta 15 % internt 85 % utåtriktat. Vi är med på marknader och andra

offentliga arenor och lyssnar av och talar med innevånarna där de finns och hör vad de

har för förväntningar och vad som är bra/dåligt.

Dialog är väldigt viktigt.

Vi kommer att skriva motioner till Kommunfullmäktige minst en varje fullmäktige. Vid

senaste mötet 29/3 lade vi två. En handlade om trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg

och en handlade om beslut tagna i Kommunfullmäktige, KF, men som inte verkställts ska

återkopplas till KF senast ett år efter beslut, om varför det inte blivit åtgärdat eller vad som pågår.

Styrelsen har följande sammansättning: ordförande Kerstin Leijonborg övriga ledamöter Maria Larsson, Johnolov Ohlsson, Olle Leijonborg, Margareta Engkvist och ersättare Rita Elfors och Stig Lood.