Kerstins Hemsida

Medborgarförslag
Det kom ett väldigt viktigt och aktuell medborgarförslag till Kommunfullmäktige 2011-09-22. Medborgarförslaget handlade om säkerheten vid busshållplatsen vid Sanna i Fjugesta.
Det är inte bara förslagsställaren som uppmärksammat detta problem utan många människor har påpekat det. Det finns två busshållplatser en på var sida av Fjugesta Letstig strax ovanför Sannabadet. Det finns också en refug med övergångsställe i anslutning till busshållplatserna. Bussarna stannar ibland kvar på busshållplatsen för att invänta tid efter att ha släppt av passagerare. Den tiden kan variera. Det går då inte att köra om bussen eftersom bakomvarande trafik ska stanna och släppa bussen före. Det här orsakar frustration bland trafikanterna. Några försöker dock pressa sig förbi som föreslagsställaren beskriver och äventyrar sig själva och mötande trafik. Större bilar, lastbilar med släp, kommer inte alltid fram utan att tuscha refugen.
Jag kan inte acceptera det föreslagna svaret. Att busshållplatsen inte är speciellt osäker, inte mer än många andra. Varför kan inte en hållplats få vara bra bara för att andra är osäkra?
Vid diskussionen i KS påstod någon ledamot att det är så här busshållplatser ska se ut, så trånga passager att ingen kan komma förbi. Jag tror nog inte att det är meningen att bussen ska invänta tid på en smal gata som detta gäller. Övergångsstället som finns blev till när det inte fanns plats för alla bilar på pendlarparkeringen utan man hänvisade till Sannabadets parkering på andra sidan gatan. Då byggdes övergångsställe med refug för att övergången skulle bli säker men då stannade inte bussarna i körfältet utan körde in på pendlarparkeringen.

Svaret borde bli att kommunen tackar förslagsställaren för att ha uppmärksammat denna trafikfara och skyndsamt för frågan vidare och bearbetar de som bär ansvaret för busshållplatsen kan åtgärda problemet.


 

.