Kerstins Hemsida

Nätfrågan Nerikes Allehanda hade om, "var tycker Du att en näridrott ska ligga" svarade 27%, av drygt 900 svarande i en kommun med 7000 inv, det behövs ingen sådan anläggning.
Nu undrar ordf. i Kultur och bildningsnämnden varför Lekebergs innevånare säger nej till att en näridrottsbana anläggs i kommunen. Ett enkelt svar är att, vi har inte råd med sådana utsvävningar. Bara att anlägga den kostar cirka 800 000,00, men vad kostar den i drift och underhåll. Det har vi inte hört något om. Är det någon som har räknat?
Resurser till skolan, fritidsgårdar, kulturskolan med mera dras ner, då ska kommunen inte dra på sig nya onödiga kostnader. Lekebergsborna har tröttnat på att bli behandlade som mindre vetande och på det oekonomiska tänkande som styr kommunen i dag

Blev Storgatan bra efter ombyggnationen var en annan nätfråga som Nerikes Allehanda hade under hösten. Flest svarade nej. Vad beror det på? Kommunen lyssnade inte heller då till befolkningen, köpmännen eller företagarna. Gatan blev hel och fin men funktionell, nej.

Kommunen sa nej till att bygga ett poolskydd över polen i Sannabadet, det var för stor utgift, c:a 1 miljon kronor. Elförbrukningen skulle minska med 70 – 80% vilket motsvarar runt 100 000,00 /säsong. Men det syns inte fysiskt, då är det inte intressant. Att elförbrukningen minskar, klorbehandlingen minskar med lägre miljöangrepp som följd och reningsverket belastas mindre tar man inte hänsyn till. Att se helheter och se framåt är tydligen svårt i Lekebergs kommun.