Kerstins Hemsida

Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige, KF, 8 maj 2008.

Jag hade några frågor med mig från personer som pratat med mig inför detta KF och ville att jag skulle framföra dessa.

Jag började med att säga att jag hade några frågor som jag hoppades skulle besvaras men inte nödvändigt nu om det inte fanns svar på dem.

Först hade jag en fråga till KF-ordf. Vid årets första KF-möte sa KF-ordf. att det skulle vara intressant med diskussioner i KF. Att diskutera en aktuell fråga eller något i den stilen. Tänker fullmäktige ha sådana diskussioner och får man då reda på i förväg vad som kommer att diskuteras?

Svaret var att det hade inte kommit upp några sådana frågor än men att inbjudna gäster, som dagens, skulle komma framöver. Nästa gäst skulle komma från Brottsofferjouren.

Dagens gäst var Regionförbundets direktör Magnus Persson som berättade om samarbetet mellan kommuner och regionförbundet. Det var bara synd att det inte var annonserat om detta besök så fler hade haft möjligheten att lyssna.

Första frågan handlade om buslivet på Letstigen och Storgatan i Fjugesta.

Jag har blivit kontaktad av hyresgäster på Letstigen (Björken), Glashuset på Ö:a Långgatan men även Ö:a Långgatan söder om Letstigen och Storgatan. Personer mellan 30 och 90+.

Det handlar om buskörning med olika sorters fordon, kvällar och nätter. Det är ett väsen utan dess like. Jag har t.o.m blivit erbjuden att få sova över hos någon av dem för att få uppleva det som de  genomlider väldigt ofta. Det går inte att sova. Det går inte bara att vifta undan problemet och säga att man själv valt att bo där och det måste man förstå att det är liv och rörelse i centrum. Det måste finnas gränser. Jag hoppas att Ni som sitter med i Brottsförebyggande rådet, BRÅ, tar upp det med polisen som ingår där, om Ni inte redan gjort det, och försöker göra något åt problemet. Om statestiken säger att det finns de som har det värre hjälper det inte dessa drabbade individer. Hur ska man gå till väga annars? Flera privatpersoner har pratat med polisen om dessa störande problem, men det hjälper inte. Ska de skriva en gruppanmälan för att få prioritet i frågan? Och vart ska den i så fall lämnas?

Det skulle också vara intressant att höra hur underlaget i grova drag ser ut för upprustningen och farthindrande åtgärder av Storgtan och Letstigen som lämnats till Vägverket för bedömning. Kommunens förslag måste ju vara färdigt. Det skulle kännas viktigt för de boende och företagarna utefter dessa båda gator att få reda på hur det är tänkt och att det i och med omändringarna kanske kan medföra en bättre trafiksituation.

Svaret var att det ska bli avsmalningar på Letstigen vid Vallgatan, Colorama, vid skolan och ytterligare ett ställe. På Storgatan ska torget fortsätta i trottoarhöjd från torget över Storgatan. Eventuellt något mer fartdämpande. Jag fick också veta av en KF-ledamot att jag minsann varit emot åtgärder för jag ser varje dag vad som händer på Storgatan eftersom jag har min arbetsplats i närheten. Det jag har kommenterat är att det är inte något stort problem men höga farter under dagtid. Kvällar, helger och nätter vet jag inget om. Jag har aldrig trott att en 30-skylt skulle dämpa farter under dessa problemtider som beskrivits.

När det gällde buslivet har det varit uppe i BRÅ två gånger.

 

Nästa fråga var en vård och omsorgsfråga.

I protokoll den 4 december 2007 §119 kan man läsa att i budget finns full täckning för personalkostnaderna 2008. "Förvaltningen har redan under 2007 dragit in tjänster såsom 1 tjänst som nattundersköterska, 0.75 tjänst sjuksköterska och ytterligare 0,75 på dagrehab. "

Förvaltningen har utökats med en chefstjänst under senhösten som biträdande förvaltningschef. När den tjänsten tillsattes har inte kunnat utläsas. Det finns säkert en förklaring till det men det vore bra att få en bakgrund till varför man prioriterar på det viset. Minska på personal närmast brukarna och öka på administrativt håll.

För någon vecka sedan fick jag , och säkert alla kommuninnevånare, i brevlådan ett informationsblad från KD där det bl.a. står: Inom vård och omsorg samt individ och familjeomsorgen har vi arbetat vidare med att förbättra och utveckla verksamheten. Det vore intressant att få reda på vad man tänker arbeta med och utveckla i framtiden, vad som är på gång.

Jag har också lovat en anhörig till en glömsk och 80+ strokepatient att ställa en fråga till politikerna i KF.

Den anhörige är helt uppgiven. Varför får min mamma inte den hjälp hon vill ha och behöver och som vi anhöriga också ser som nödvändiga. Vi anhöriga måste väl ändå veta vad som är bra för mamma. En handläggare som bara träffar mamma vid korta besök kan inte få en helhetsbild. Ofta kommer det inte fram vilket behovet verkligen är.

Enligt kommunen är mamma inte tillräckligt dement eller dålig för att få komma in på särskilt boende. Ansökan har avslagits.

Mammans högsta önskan är att få komma till ett ålderdomshem. När kommunfolk besöker de gamla och pratar särskilda boenden förknippar de äldre inte särskilt boende med ålderdomshem. Ålderdomshem vet de vad det är och det är dit de vill.

Mamman har hemtjänst och är jätteglad för den hjälp hon får av dem men det räcker inte. Hon måste få den sociala kontakten som blir när det finns männsikor i närheten som syns och hörs. Hon måste få känna sig trygg hela dygnet. Ingen skugga ska falla på personalen i vården och hemtjänsten. De gör ett fantastiskt jobb. Det är reglerna som är för tuffa.

Jag vet att Lekebergs kommun inte har någon kö till sina särskilda boenden, enligt lag får man inte ha kö, men det beror helt på vilka kriterier man sätter. Politikerna sätter gränserna. Sätter man dem tillräckligt högt är det mycket få som har möjlighet att få flytta in på dessa boenden. Är det möjligt att se över dessa kriterier till de äldres fördel?

Har Lekeberg tagit bort för många "ålderdomshemsplatser?"

För några år sedan stod det nästan i alla partiers valprogram att man skulle ha möjlighet att få bo hemma så länge man själv ville med hjälp från kommunen. I dag är det tyvärr så att man måste bo kvar hemma fast man varken vill eller törs.

Kan Lekebergsborna hoppas  på att deras önskemål och förhoppning om ett rikare liv på äldre dar kan gå i uppfyllelse som den broschyr säger som framtgits av nämnden? Många vill bo kvar i den egna bostaden men det finns de som inget hellre vill än att få komma till "hemmet."

En annan aspekt är också att när det görs hembesök, för att gardera sig, borde den äldre ha med sig en anhörig, vän eller bekant som kan stötta i det viktiga samtalet. Det är så lätt att inte få alla delar belysta vid samtalet, man kan glömma något väsentligt. Frågorna kommer ofta när samtalet är slut och handläggaren gått.

Det många innevånare efterlyser är något boende mellan Linden och Oxelgården, det gamla ålderdomshemmet. Är det möjligt?

Förra året pratades det om att staten skulle ge subventioner till nybyggnationer om särskilda boende för det har blivit för få platsr i landet. Är det en hörsägen eller finns fortfarande den möjligheten?

Det var synd att ordf. för vård och omsorg lämnade mötet när frågestnden började. Han hade säkert kunnat svara på den anhöriges frågor men det fanns flera ledamöter som sitter i den nämnd det berör. Det var lite svårt att diskutera ämnet eftersom det rörde en enskild person meddelade KF-ordf. (Frågan var egentligen allmänt ställd men en anhörig har upplevt att det vore bra att se över regler och har relaterat till egen upplevelse). En ledamot svarade att " de får den vård de behöver". Det gjorde den anhörige mycket ledsen att det avfärdades så lätt. Hon, den anhörige, satt med under mötet och hade själv tänkt gå upp och ställa en fråga men avstod.

Broschyren som relateras till fick jag av den anhörige. Vi fick också reda på att anhöriga naturligtvis får vara med under samtalen med kommunen. Det är ju bra men informeras det om det så  det blir tydligt?

Personalfrågan kunde inte besvaras vid detta möte.